header newses

Informacje

Informacje

Tęczowa Wiosna apeluje do burmistrza. Chcą uchwały solidarnościowej z osobami LGBT+

Uchwala Solidarnosciowa Lgbt

Tęczowa Wiosna apeluje do burmistrza Arkadiusza Czecha. Podobne prośby skierowane zostały także do władz innych śląskich gmin. 

Uchwała solidarnościowa w TG?

19 marca Piotr Frelke, koordynator okręgowy Tęczowej Wiosny, złożył pismo zaadresowane do burmistrza naszego miasta. Dotyczy ono uchwały solidarnościowej z osobami LGBT+. Jest to część szerszej akcji - organizacja wysyła apele do samorządów na terenie całej Polski. 

- Prosimy o skorzystanie z przysługującej Panu inicjatywy uchwałodawczej i uzupełnienie najbliższej sesji Rady Gminy o punkt dotyczący przyjęcia załączonej uchwały solidarności z osobami LGBT+, o której przyjęcie się zwracamy. Niech będzie to pełna empatii i wspólnotowości odpowiedź na falę deklaracji i uchwał o tzw. "strefach wolnych od LGBT" i Samorządowych Kart Praw Rodzin, które od 2019 roku pojawiają się w wielu miejscach w Polsce tylko po to, by wykluczyć naszą społeczność - czytamy w dokumencie. 

Według nadawców, uchwała wskazałaby, że nasze miasto jest miejscem przyjaznym i otwartym. Jak twierdzą, nie tylko otworzy nowe możliwości przed naszym regionem, w tym w kontekście promocji i turystyki, ale przede wszystkim pokaże mieszkańcom i mieszkankom, iż mogą czuć się bezpiecznie.

Chcemy mieszkać i żyć w miejscu, w którym nie czujemy się jak obywatele i obywatelki drugiej kategorii, w którym nie wyklucza się nas, nawet jeśli symbolicznie, ze wspólnot. Wierzymy, że tolerancja, szacunek, równość, różnorodność, niezgoda na dyskryminację to wartości ważne w naszej gminie, a także na każdym poziomie samorządu terytorialnego - oświadcza w liście Piotr Frelke. 

Podobne pisma przesłano także prezydentom lub burmistrzom:

  • Zabrza
  • Gliwic
  • Bytomia
  • Knurowa
  • Radzionkowa
  • Pyskowic

11 marca 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję nazywającą Unię Europejską strefą wolności dla osób LGBTIQ. Dokument ma charakter deklaracji i nie wprowadza poważniejszych zmian. Twórcy wymieniają w nim przykłady zdarzeń mających miejsce w nieodległej przeszłości, które uważają za naganne. Ponadto:

  • ogłaszają Unię Europejską „strefą wolności osób LGBTIQ”
  • potępiają wszelkie formy przemocy lub dyskryminacji wobec osób ze względu na ich płeć lub orientację seksualną; w tym morderstwo Davida Polflieta popełnione w Belgii
  • zobowiązują swojego przewodniczącego do przekazania rezolucji rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie, Komisji, Europejskiemu Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu

Pełny tekst rezolucji dostępny TUTAJ.

fot. Tęczowa Wiosna 

Search