header newses

Informacje

Informacje

Uchwała zmieni krajobraz

Uchwala

Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła uchwałę regulującą wielkość, rodzaj i wygląd reklam w przestrzeni miejskiej. Najbardziej chronione mają być obszary historyczne: zabytkowe centrum miasta oraz tereny wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Porządkowanie Tarnowskich Gór

24 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę krajobrazową dla gminy Tarnowskie Góry. Szesnastu radnych głosowało za, jeden przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. 31 lipca zapisy dokumentu stały się prawem miejscowym.

Prace nad uchwałą trwały już od dawna. W 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Tarnogórzanie jasno stwierdzili, że ich miasto musi podjąć zdecydowane kroki w stronę uporządkowania przepisów dotyczących wyglądu i ilości reklam w przestrzeni publicznej. Ich zdaniem na szczególną troską zasługują obiekty zabytkowe, użyteczności publicznej oraz tereny zielone. Tak też się stało.

- To jest projekt, o którym mówiliśmy z Państwem już od kilku lat - mówi Arkadiusz Czech. - Postanowiliśmy, że taki dokument przedstawimy Państwu po całej skomplikowanej procedurze konsultacyjnej i zobaczymy, czy nadzór prawny się z nim zgodzi czy nie. Będziemy procedować w dalszym ciągu, tak żeby osiągnąć swój cel. Jest nim uporządkowanie przestrzeni publicznej - tłumaczy burmistrz miasta.

Nowa ustawa dzieli Tarnowskie Góry na siedem sektorów:

  • Obszar I - centrum miasta wpisane do rejestru zabytków
  • Obszar II – tereny o wartościach kulturowych w śródmieściu oraz w dzielnicach położonych poza obwodnicą
  • Obszar II – sektor z dominacją zabudowy mieszkaniowo-usługowej
  • Obszar I – tereny dużych obiektów handlowych i stacje paliw
  • Obszar V – rejon z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej
  • Obszar V – sektor zabudowy wielorodzinnej
  • Obszar VII – strefa ochrony krajobrazu przyrodniczego i tereny leśne


Każdego z obszarów dotyczą osobne przepisy zawarte w ustawie. Najbardziej restrykcyjne są wymogi wobec reklam w sektorze I. Jest to zabytkowe centrum Tarnowskich Gór, które zasługuje na szczególną ochronę przed nadmiarem często mało estetycznych materiałów reklamowych. Oczywiście reklamy nie znikną zupełnie z miejskiego krajobrazu, ale zostaną znacznie ograniczone. Jak pokazują przykłady innych polskich miast, estetyczne, dopasowane do historycznej architektury szyldy czy plakaty nie tylko nie szpecą ulic i placów, ale nawet stanowią element dekoracyjny.

W największym sektorze, obszarze III, zostanie znaczenie ograniczona ilość oraz wielkość reklam. Także wzdłuż dróg krajowych nr 11 i nr 78 będą obowiązywały specjalne przepisy zmniejszające dopuszczalny rozmiar tablic. Co więcej, w okolicy największych skrzyżowań wydzielone zostały osobne obszary. O konieczności takiej decyzji mówili sami mieszkańcy podczas konsultacji społecznych.

Wszystkich siedmiu obszarów dotyczą wytyczne takie jak: obowiązek utrzymania nośników reklamowych w dobrym stanie technicznym, kolorystyka konstrukcji reklamowych w odpowiednich kolorach (biel, czerń, brąz, beż), zakaz przysłaniania reklamami drzwi, okien oraz elementów dekoracyjnych architektury.
Na dostosowanie się do przepisów tarnogórzanie będą mieli dwa lata. W tym czasie powinny wygasnąć aktualne umowy dotyczące korzystania z nośników. W przypadku nowych reklam i banerów konieczne jest już przestrzeganie zapisów ujętych w uchwale. Twórcy dokumentu sami mówią o tym, że pismo do najłatwiejszych w zrozumieniu tekstów nie należy. Gdyby jednak ktoś był ciekaw szczegółów nowego przepisu, znajdzie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach.

Polskie miasta wobec ustawy

Przyjęcie uchwały wprowadza nasze miasto do postępowej grupy innych, często większych od Tarnowskich Gór aglomeracji, które zdecydowały się na zadbanie o estetykę przestrzeni urbanistycznej. Są wśród nich między innymi: Kraków, Łódź i Gdańsk. Dodatkowo warto przypomnieć, że ustawa umożliwia samorządom pobieranie opłat od właścicieli obiektu lub terenu, na którym widnieje reklama. Mimo że przepis wszedł w życie już 5 lat temu, wiele miast wciąż ma problem z uchwaleniem odpowiednich przepisów, a ewentualne projekty budzą wśród zainteresowanych spore emocje.

Search