Informacje

Informacje

Uczniowie z Tarnowskich Gór wrócili z Lombardii. Pozostaną 14 dni w swoich domach

Medic 563423 1920

Dzisiaj 29 uczniów z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli wróciło bezpiecznie do swoich domów. Uczniowie i ich opiekunowie są zdrowi, nikt z nich nie ma objawów zakażenia koronawirusem.

Jak podaje Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 29 uczniów z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli wróciło dziś bezpiecznie do swoich domów. Uczniowie i ich opiekunowie są zdrowi i nikt z nich nie ma objawów zakażenia koronawirusem. Od 8 lutego br. uczniowie przebywali w Reggio Emilia w Lombardii, gdzie uczestniczyli w wymianie młodzieży z programu Erasmus. Mimo że gmina Reggio Emilia, w której przebywała grupa, nie należy do listy zamkniętych obszarów, organ prowadzący podjął decyzję o skróceniu pobytu młodzieży we Włoszech.

Uczniowie i nauczyciele, którzy wrócili z Włoch pozostaną 14 dni w swoich domach, zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. W razie niepokojących objawów powinni zgłosić się do lekarza. 

Search