header newses

Informacje

Informacje

Będą ulgi dla przedsiębiorców i mieszkańców

Miasto wprowadza ulgi dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców miejskich mieszkań komunalnych i socjalnych. - Tarnowskie Góry w ramach zarządzania kryzysowego państwa, województwa i powiatu mają opracowane i uzgodnione procedury działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych - zapewnia Arkadiusz Czech, burmistrz miasta. 

W social mediach zaczął krążyć tzw. NASZ PAKT DLA TG #srebrnatarcza. Radni zwrócili się z apelem do burmistrza m.in. o podjęcie w trybie pilnym działań, które w sytuacji kryzysowej związanej z epidemią koronawirusa, są ich zdaniem niezbędne. W pakcie został zawarty między innymi postulat pomocy samorządu dla lokalnego przedsiębiorcy w dobie COVID-19. Tymczasem władze miasta już były w jego przygotowaniach, wczoraj została opublikowana informacja odnośnie ulg zarówno dla przedsiębiorców lokalnych jak i mieszkańców mieszkań komunalnych i socjalnych.  

#TG dla przedsiębiorców i ulgi dla lokatorów lokali miejskich

Został zawieszony pobór opłat za wynajem i dzierżawę miejskich lokali użytkowych objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie epidemii COVID-19 do lipca 2020 r. Miasto wprowadziło także możliwość zwolnienia do 100% z czynszu dla wszystkich przedsiębiorców objętych skutkami epidemii COVID-19. Każdy wnioskodawca może liczyć na umorzenie, odroczenie i rozłożenie zapłaty na raty należności publicznoprawnych. – To rozwiązanie dedykuję każdemu - zapewnia Arkadiusz Czech. 

Regulacji nie wymaga również kwestia obniżenia czynszów mieszkańcom zasobu komunalnego - Uchwała Rady Miejskiej oraz zarządzenie Burmistrza szczegółowo warunkują możliwości udzielania zwolnień oraz ulg - wyjaśnia Arkadiusz Czech. - Moje wątpliwości budzi natomiast skala planowanej przez Państwa pomocy. Powinna ona dotyczyć tych najemców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem. Tym nie mniej zwracam uwagę, że każdy przypadek zaległości w opłacaniu czynszu za lokal komunalny przez najemcę może być - na jego wniosek - rozpatrywany przez organ stanowiący indywidualnie. Jest to moja gwarancja indywidualnego podejścia do każdego stanu czy sytuacji - dodaje. 

Ulgi dla mieszkańców dotyczą osób, które mieszkają w miejskich mieszkaniach komunalnych i socjalnych, dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można ubiegać się o ulgi w spłacie czynszu lokali bądź liczyć na umorzenie, odroczenie i zapłatę zaległości raty. Będą  one przyznawane na indywidualny wniosek mieszkańca. 

Będą drastycznie ograniczone wydatki miasta 

Radni apelowali również o przygotowanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 w celu wygospodarowania środków gminnych, które zostaną przeznaczone na działania osłonowe i stymulujące w przyszłości odbudowę lokalnego biznesu. 

- Trudne do oszacowania koszty zaważą z pewnością na tegorocznym budżecie państwa i samorządów. Pierwotnie z powodu nieplanowanych wydatków, a wtórnie z powodu znaczącego, jak mniemam ograniczenia dochodów - odpowiada Arkadiusz Czech. - Już dzisiaj zapewnić mogę po ustąpieniu przeszkód epidemiologicznych przedstawię Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, drastycznie ograniczający wydatki miasta. Planując zmiany priorytetowo traktował będę utrzymanie wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza powiązanych z dotacjami UE. Trudno jednak przewidzieć dziś jakie koszty poniesie gmina w ramach wojny, jaką toczymy z koronawirusem. Na tych wydatkach oszczędzać nie chcę i oszczędzał nie będę - zapewnia. 

Śledź nas

Social & newsletter

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search