Kalety i Tworóg na liście Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mogą otrzymać dotację na Orliki

Dwie gminy z powiatu tarnogórskiego zakwalifikowały się wstępnie do programu dofinansowującego modernizację obiektów, z których korzystają młodzi sportowcy. Samorządy mogą dostać kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kalety tworóg orliki

Odnowione Orliki w Kaletach i Tworogu

Tak może się stać, jeśli wnioski przejdą pomyślnie ostatnie weryfikacje. Trwa Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja pilotażowa 2022. W jego ramach gminy mogą starać się o pozyskanie dotacji. Z opcji tej skorzystało 300 samorządów z różnych stron Polski.

- Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży - tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na realizację tej edycji programu przeznaczono 49,5 mln zł. Oznacza to, że możliwe będzie sfinansowanie 181 wniosków.

- W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna (techniczna i ekonomiczna) każdego ze złożonych wniosków. W związku z powyższym ostateczną kwotę dofinansowania potwierdzi protokół z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, który ukaże się w ciągu najbliższych tygodni - dodają przedstawiciele MSiT.

Na zaprezentowanej wstępnie liście znajdziemy dwie gminy z terenu naszego powiatu. O dotację ubiegają się Kalety (197 837 zł) oraz Tworóg (57 195 zł). Pierwsza z gmin zamierza przeznaczyć pozyskane środki na wymianę nawierzchni z trawy sztucznej na boisku piłkarskim kompleksu Orlik.

- Zadanie polegać będzie na demontażu starej nawierzchni, przygotowaniu podłoża oraz ułożeniu nowej sztucznej trawy wraz z oznaczeniem liniami pola do gry. Dodatkowo zadanie przewiduje montaż nowych siatek na piłkochwytach - informują urzędnicy miejscy.
Nowe boiska dla TS Gwarek

Może Cię zainteresować:

Coraz bliżej do nowych boisk dla TS Gwarek. Kiedy zostaną oddane młodym sportowcom?

Autor: Urszula Gołkowska

18/10/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon