Kolejne inwestycje i rozmowy o Nowym Ładzie w tarnogórskim ratuszu

Wczoraj, 2 sierpnia, samorządowcy, parlamentarzyści oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego spotkali się w Srebrnym Mieście. Rozmowy dotyczyły między innymi przyszłych projektów, jakie zostaną zrealizowane w naszym powiecie.

Tarnogórski ratusz gościł wczoraj Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka, Posłów na Sejm RP: Barbarę Dziuk (PiS) oraz Jarosława Gonciarza (PiS), Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię, a także przedstawicieli BGK. W zebraniu wziął udział burmistrz Arkadiusz Czech, przedstawiciele Rady Miejskiej Tarnowskich Gór oraz lokalni samorządowcy.

- Głównym tematem spotkania było podpisanie umów na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz programu wieloletniego Senior+ - informują urzędnicy z Kalet.

Nasze miasto otrzymało dotację w wysokości 1 394 465,50 zł. Środki te zostały podzielone na dwa lata.

- W roku 2021 w kwocie 809 929,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 584 536,50 zł. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotyczy “Rozbudowy układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Rymera w Tarnowskich Górach – etap C i D”. Całość zadania opiewa na kwotę 3 481 458,00 zł - wyjaśnia Urząd Miasta w Tarnowskich Górach.

Kaletom przyznano 629 070,75 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana w Kaletach”. Co więcej, 27 590,00 zł zostanie przekazane na rzecz Dziennego Domu Senior+ w Kaletach.

W trakcie spotkania reprezentanci Banku Gospodarstwa Krajowego omówili również zasady rządowego funduszu Polski Ład.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon