Klaudiusz Kandzia

Kalety ichtiopark centrum edukacji ekologicznej

Ichtiopark w Kaletach powiększa swój teren. Co nowego tam powstanie?

Urząd Miasta nabywa działkę, która ma służyć parkowi tematycznemu. Są już także kolejne plany dotyczące tego miejsca.