Które gminy najlepiej zarządzają finansami? Zobacz wyniki Rankingu samorządu terytorialnego 2020

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2020

Tarnowskie Góry, Kalety, a może Świerklaniec? Która gmina wypadła najlepiej w przeprowadzonym niedawno badaniu?

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2020

Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przeprowadziła analizę finansową gmin oraz miast naszego kraju. Samorządy podzielono na kilka kategorii:

 • gminy wiejskie
 • gminy miejsko-wiejskie
 • gminy miejskie
 • miasta na prawach powiatu
 • powiaty ziemskie

Łącznie przebadano 2791 jednostek. 

- Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników. Do badania zostały wybrane te, które są najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu i mają zasadnicze znaczenie - opowiadają autorzy.

Wspomniane wskaźniki to:

 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
 • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
 • relacja zobowiązań do dochodów ogółem
 • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Powiat tarnogórski - jak wypadliśmy?

W grupie gmin miejskich najwyższe miejsce - 42 w skali kraju, 7 w województwie śląskim, 1 w powiecie tarnogórskim zdobyły Kalety

Tarnowskie Góry uplasowały się na miejscu 51, Miasteczko Śląskie na 60, natomiast Radzionków na 74. 

Wśród gmin wiejskich najwyższej w rankingu znalazł się Świerklaniec - 168 miejsce. Za nim: Ożarowice - 247 miejsce, Zbrosławice - 265 miejsce, Tworóg - 298 miejsce oraz Krupski Młyn - 968 miejsce. 

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj dyskusję

czytaj więcej: