Kultura

Dowiedz się kim był twój dziadek. Spotkanie autorskie wokół publikacji . „Odszukaj dziadka w …”

Odszukaj Dziadka

W czwartek, 9 stycznia, o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach odbędzie się spotkanie z Kamilem Kartasińskim. Historyk opowie o tym w jaki sposób można odnaleźć dokumenty opisujące przebieg służby wojskowej przodków i krewnych.


Na spotkaniu będzie mowa m.in. o archiwaliach zawierających informacje o Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska walczącej w trzech powstaniach śląskich, Armii Krajowej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a także Wehrmachcie, do którego w latach II Wojny Światowej powołanych zostało wielu Ślązaków. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane dokumenty, które można otrzymać z różnych instytucji oraz w jaki sposób zacząć takie poszukiwania. Uczestnicy będą też mogli zakupić publikację prelegenta pt. „Odszukaj dziadka w …” w cenie 20 zł.

Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie WRAZIDLOK, które prężnie działa od trzech lat. W tym czasie organizowało: konwentykle, rajzy i peregrynacje, a także widowiska mappingowe.

Search