Metamorfoza szkoły w Pniowcu? Urząd Miasta ogłosił przetarg

Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 2 w Tarnowskich Górach czeka remont. Co zmieni się w wyglądzie obiektu?

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry, ZSP nr 2

Przetarg już ruszył

Od 21 października władze miasta czekają na oferty wykonawców, którzy odnowią zabytkowy budynek przy ulicy Jagodowej 72 (Pniowiec).

- Budynek objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej i jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytków miasta Tarnowskie Góry. Od roku 1945 obiekt działa jako zespół szkolno–przedszkolny - informują urzędnicy.

Zadanie dotyczy przede wszystkim odnowienia elewacji oraz remontu dachu.

- Prace obejmować będą konserwację cegły i tynku, wymianę rur spustowych i rynien oraz
zniszczonych obróbek blacharskich parapetów i zadaszeń nad wejściami. W ramach remontu dachu konieczne jest wykonanie przeglądu pokrycia dachowego z wymianą i uzupełnieniem uszkodzonych dachówek, uszczelnieniem połaci, montażem membrany wodo i wiatroszczelnej, wymianą obróbek blacharskich kominów oraz reprofilacją i uzupełnieniem tynku na betonowym okapie budynku - czytamy w opisie zamówienia.

Wartość inwestycji wyceniono na 522 906,37 złotych. Wykonawcy mają czas na zgłaszanie swoich propozycji do 5 listopada. Podczas oceny ofert komisja będzie zwracała uwagę na cztery aspekty:

  • cenę (60%)
  • zwiększenie wysokości kary umownej (10%)
  • organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
    zamówienia (15%)
  • doświadczenie kierownika budowy w kierowaniu robotami budowlanymi przy
    realizacji robót tynkarskich na elewacji budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (15%)

Czy w Pniowcu powstanie nowy plac zabaw?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon