Miasteczko Śląskie w ekologicznym projekcie "Od drzewa do miasta". Jakie działania podejmie?

Jedna z gmin naszego powiatu została zakwalifikowana do udziału w prośrodowiskowym przedsięwzięciu. Co to oznacza dla mieszkańców?

Urszula Gołkowska
Miasteczko slaskie projket ekologiczny

"Od drzewa do miasta"

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w temacie korzyści, jakie przynoszą rośliny w przestrzeni urbanistycznej.

- Dotychczasowe działania odwołujące się do potrzeby zachowania terenów zieleni, niepoparte argumentem ekonomicznym, nie były skuteczne. Odpowiedzią na to wyzwanie jest projekt "Od drzewa do miasta", zakładający zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez akcentowanie korzyści ekonomicznych z utrzymania miejskich drzew - stwierdzają organizatorzy.

Projekt jest realizowana od października 2021 do czerwca 2023. Prace finansowane są z grantu Funduszy Norweskich na "działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO". Za stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiada natomiast Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu), Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie), a także Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne).

Miasteczko Śląskie bardziej zielone?

W projekcie bierze udział pięć miast:

  • Rzeszów
  • Miasteczko Śląskie
  • Przasnysz
  • Szczytno
  • Lidzbark Warmiński

Co w praktyce oznacza to dla gminy z obszaru naszego powiatu?

- Projekt zakłada m.in. prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych na temat usług ekosystemowych świadczonych mieszkańcom miast przez miejską zieleń. Pierwsza faza projektu obejmuje wyłonienie miast i wykonanie dla nich eksperckich analiz znaczenia obszarów zieleni. Powstanie dedykowany geoportal umożliwiający skuteczne przeprowadzenie działań kampanijnych - tłumaczą koordynatorzy przedsięwzięcia.

Oprócz działań lokalnych inicjatywa "Od drzewa do miasta" będzie mieć także szerszy wymiar. Planowana jest ogólnopolska kampania uwiadamiająca, jakie korzyści przynosi mieszkańcom miejska zieleń. Materiały będą pojawiły się na popularnych portalach informacyjnych i społecznościowych.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon