Miasto planuje sprzedać działkę przy Stalmacha 5. Co dalej z Taco Mexicano?

W dokumentach przygotowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej pojawia się także projekt uchwały o sprzedaży nieruchomości w Centrum. Znajduje się tam popularna w Tarnowskich Górach restauracja. Co już wiemy w tej sprawie?

Urszula Gołkowska
Taco tg 2022

Urząd chce sprzedać działkę

W przyszłym tygodniu, 21 grudnia, odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej. Podczas spotkania jej członkowie będą głosować między innymi nad wyrażeniem zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry. Działka znajduje się przy ulicy Stalmacha 5. Ma powierzchnię 481 m². W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejsce to wchodzi w skład terenów zabudowy mieszkaniowo–usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi publiczne i komercyjne. Stojący na działce budynek został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Jest obiektem architektury świeckiej o szczególnych wartościach kulturowych i podlega ochronie konserwatorskiej.

Zgodnie z przepisami, by sprzedać nieruchomość o wartości przekraczającej 500 000 złotych potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej. Zbycie działki ma nastąpić w drodze przetargu.

Co dalej z Taco?

Jak wie wielu tarnogórzan, w budynku przy ulicy Stalmacha 5 mieści się obecnie restauracja Taco Mexicano. Przez lata lokal ten stał się popularny wśród tarnogórzan i przyjezdnych gości. Jak decyzja Urzędu Miasta może wpłynąć na los restauracji?

Powyższa nieruchomość objęta jest umową najmu zawartą na okres 3 lat od
dnia 21 kwietnia 2022 r. (z przeznaczeniem na cele gastronomiczne), tym
samym zostanie sprzedana z obciążeniem - czytamy w projekcie uchwały.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon