Miasto wesprze dotacją tarnogórski zabytek. Jakie prace konserwatorskie to umożliwi?

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na rzecz jednego z historycznych obiektów. Mur cmentarza w Starych Tarnowicach zostanie odnowiony.

Stowarzyszenie Dziedzictwo
Tarnowskie Góry kościół św. Marcina

Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca jej członkowie postanowili zagłosować za przyjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jakiego dokładnie obiektu dotyczy dokument? Mowa o murze cmentarnym wokół starego kościoła św. Marcina w Starych Tarnowicach. Warto wspomnieć, że budynek ten jest najstarszą istniejącą obecnie świątynią na terenie miasta. Pełni nie tylko funkcję sakralną. Stowarzyszenie Dziedzictwo organizuje w jego wnętrzu spotkania kulturalno-artystyczne, koncerty oraz zaprasza na zwiedzanie.

Miasto Tarnowskie Góry przekaże na rzecz zabytku kwotę 360 000 zł. Dotacja ta umożliwi remont 125 mb muru cmentarnego wokół kościoła oraz rozbiórkę budynku gospodarczego w narożniku południowo-zachodnim ogrodzenia. Dofinansowanie poryje 80% kosztów robót.

Do wniosku został dołączony program prac konserwatorskich, sporządzony przez fachowca z dziedziny konserwacji zabytków. Wynika z niego konieczność pilnej interwencji ze względu na zły stan muru. W dniu 9 czerwca 2022 r. przeprowadzono oględziny przedmiotu dotacji - czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Dotacja mieści się w kwocie przeznaczonej na te cele w budżecie Gminy.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon