Na co gmina Zbrosławice wyda najwięcej w 2024 roku? Odpowiedź może zdziwić

Na przełomie grudnia i stycznia samorządy informują o planowanym na kolejne 12 miesięcy budżecie. Swoje założenia zaprezentowały także Zbrosławice. Jak tam będzie wyglądał podział wydatków?

UG Zbrosławice
Zbroslawice zdjecia

Zbrosławice stawiają na edukację

Jeszcze w grudniu podczas sesji Rady Gminy jej członkowie przyjęli dwie ważne uchwały: w sprawie budżetu gminy na rok 2024 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zbrosławice w latach 2024-2033. Dzięki nim wiemy między innym, jak w najbliższym czasie mają wyglądać finanse samorządu.

- Prognozowane na rok 2024 dochody gminy Zbrosławice kształtują się na poziomie 110 961 237,35 zł. Z kolei planowane wydatki to kwota 127 872 947,95 zł. Deficyt, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami ogółem, a planowanymi wydatkami, wyniesie 16 911 710,60 zł - informują urzędnicy gminni.

Wydatki bieżące samorządu określane są na kwotę 99 294 346,26 zł. Z kolei wydatki majątkowe (związane z inwestycjami) to wartość 28 578 601,69 zł, a więc około 22,3% wydatków ogółem. W ramach budżetu wyodrębniono też środki na Fundusz Sołecki. W 2024 roku jego kwota wyniesie 1 036 555,91 zł. Będą to pieniądze pozostawione do dyspozycji gminnych sołectw. Samorząd musi poradzić sobie z deficytem w wysokości 16 911 710,60 zł.

- Konieczne będzie zaciągnięcie na rynku krajowym kredytów i pożyczek w tej właśnie kwocie. Środki pozyskane z banków oraz WFOŚiGW zostaną przeznaczone tylko na finansowanie wydatków inwestycyjnych, a największą inwestycją tego roku jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach. To kwota rzędu 10 mln zł w tym roku - tłumaczą urzędnicy.

W podziale tegorocznych wydatków gminy najwięcej środków zostanie wydanych na oświatę (42,40%). Na kolejnych miejscach pojawiły się kwestie związane z transportem (15,60%), gospodarką komunalną (12,20%) oraz administracją (11,42%).

Budżet Tarnowskich Gór na 2024 rok

Może Cię zainteresować:

Tarnowskie Góry mają nowy budżet. Jakie inwestycje czekają nas w 2024 roku?

Autor: Urszula Gołkowska

21/12/2023

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon