Tarnowskie Góry mają nowy budżet. Jakie inwestycje czekają nas w 2024 roku?

Rada Miasta zdecydowała. Znamy plany wydatków na kolejne 12 miesięcy. Na co samorząd wyda najwięcej pieniędzy?

Tarnowskie Góry z nowym budżetem

Wczoraj, 20 grudnia, odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której jej członkowie przyjęli uchwałę w sprawie przyszłorocznych przychodów i wydatków. Jak wygląda planowany budżet? Jego wysokość określono na 455,83 mln zł. Najwięcej wydatków będzie związanych z oświatą i wychowaniem (ponad 150 mln zł). Na drugim miejscu znalazła się gospodarka komunalna i ochrona środowiska (prawie 82 mln zł). Po nich transport i łączność (niespełna 50 mln zł). Największe dochody będą pozyskiwane z udziału w podatku PIT (110 mln zł), subwencji (75,77 mln zł) i pozostałych dochodów (68,36 mln zł).

- Nie ma ideałów. Ale są rzeczy dobre i bardzo dobre. Taki jest on – nasz miejski budżet na 2024 rok - stwierdził burmistrz Arkadiusz Czech. - Dziękuję tym wszystkim, którzy ten budżet przygotowywali – za solidną pracę (docenioną też przez RIO), oraz radnym – za merytoryczne uwagi i głos za - dodał.

Wcześniej projekt budżetu został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dokument uzyskał jej pozytywną opinię.

- To, co najbardziej cieszy, kiedy porównujemy dochody i wydatki, to fakt, że dochody bieżące są (w odróżnieniu od dwóch poprzednich lat) wyższe niż wydatki bieżące – podał burmistrz.

Inwestycje 2024

Budżet zakłada sporo nowych zadań. Dotyczą między innymi modernizacji dróg, budowy infrastruktury prorodzinnej, a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W przyszłym roku możemy spodziewać się realizacji następujących zadań:

 • dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście (prawie 28,8 mln zł),
 • zarurowanie Stoły w Bobrownikach Śl.,
 • budowa zatoki kiss&ride oraz poprawa otoczenia wokół ZSO nr 1 w Sowicach,
 • rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolnej i Lewka, Wajdy, Stalmacha, Łukowej, Opolskiej,
 • przebudowa i odwodnienie ul. Lotników,
 • rozbudowa łącznika ul. Fińskiej i Pomorskiej,
 • rozbudowa ul. Lipowej – etap II i III,
 • budowa łącznika ul. Jemiołowej i Przedwiośnie,
 • przebudowa pl. TPD – będą tam: nowoczesne zabawki, dostępne dla wszystkich wc, miejsca do odpoczynku, więcej zieleni,
 • dalszy ciąg rozbudowy szkół i przedszkola – w Reptach Śl. i Bobrownikach Śl.–Piekarach Rudnych,
 • budowa żłobka w Lasowicach,
 • budowa placu zabaw w Pniowcu,
 • modernizacja boiska UKS Ósemka,
 • rozbudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Strzybnica,
 • budowa wybiegu dla psów w Lasowicach,
 • rozbudowa cmentarza komunalnego,
 • przebudowa amfiteatru w Parku Hutnika,
 • termomodernizacja Przedszkola nr 9 i oddziału II Żłobka Publicznego nr 1,
 • rozbudowa trasy rowerowej do granic z Bytomiem,
 • rozpoczęcie realizacji wybranych przez mieszkańców projektów Miejskiej Zielonej Akupunktury.

To jeszcze nie wszystko. Miasto zamierza zadbać o dokumentacje projektową dla kolejnych inwestycji: budynku wielofunkcyjnego Zgody Repty, PSZOK-u, rewitalizacji Dzwonnicy Gwarków, krzyża przy ul. Jagodowej, budowy retencji na ul. Cebuli, drogi rowerowej na ul. Sielanka, budowy drogi na ul. Polarnej, układu drogowego ul. Niedziałkowskiego, Bałtyckiej, Nowej, ul. Piestraka, Kamiennej, Czereśniowej, Skrzypczyka.

Remont widowni w Strzybnicy

Może Cię zainteresować:

Szykują się spore zmiany w Strzybnicy. Co z amfiteatrem w Parku Hutnika?

Autor: Urszula Gołkowska

12/12/2023

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon