Nastolatkowie będą mieć swoich reprezentantów w Ratuszu. Powstaje Młodzieżowa Rada Miejska

W Tarnowskich Górach ma powstać nowe przedstawicielstwo. Na jakim etapie są ustalenia?

Młodzieżowa Rada w Tarnowskich Górach

Jest już między innymi w pobliskich Piekarach Śląskich czy Bytomiu, a wszystko wskazuje na to, że pojawi się także w naszym mieście. Młodzieżowa Rada Miejska to grupa składająca się z przedstawicieli dzieci i młodzieży. W zależności od zapisów w statucie ma uprawnienia między innymi do zgłaszania projektów uchwał Rady czy przedstawiania władzom miasta, za pośrednictwem przewodniczącego, pytań lub wniosków dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, w tym Rady.

W zeszłym tygodniu w tarnogórskim ratuszu obyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz młodzi mieszkańcy. Tematem zebrania były kolejne działania w sprawie powołania nowej rady.

- Powstał harmonogram prac, podzielono zadania: kto pracuje nad projektem statutu, kto nad zakresem zadań, strukturą… Grupy robocze będą spotykać się w Urzędzie Miejskim, ale też zdalnie - wspominają urzędnicy.
- Wkrótce kolejne spotkanie stacjonarne – tym razem zespół młodych spotka się z utworzonym przez przewodniczącego Rady Miejskiej Adriana Wolnika zespołem ds. powołania rady młodzieży. Są w nim reprezentanci wszystkich klubów radnych - dodają.

Nie tylko nastolatkowie

W naszym mieście od dłuższego czasu istnieje już inna reprezentacja. W 2019 roku powstała Rada Seniorów. W jej skład wchodzą przedstawiciele tarnogórzan oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych. W założeniu tworzy ją siedmiu członków.

- Rada Seniorów jest społecznym organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy Tarnowskie Góry, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych - tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry panorama

Wieża widokowa na Górze Cipiorg? Radny interpeluje

Urząd Miasta Tarnowskie Góry, godziny otwarcia

Urząd Miejski ogranicza przyjmowanie petentów

Property Forum 2021 Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry w Property Forum Online Regiony 2021

Urząd Miasta w Tarnowskich Górach

Urząd Miasta otwarty dla mieszkańców

Tarnowskie góry park

W Tarnowskich Górach ma pojawić się "zielona akupunktura"

Tarnowskie Góry podcienia remont 2

Tarnogórskie podcienia do poprawki

Tablica upamiętniająca w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry. Nowy remont - nowe tabliczki w centrum