Nie żyje ks. Włodzimierz Kazimierz Góral, proboszcz parafii Św. Antoniego w Tworogu

Zmarł nagle dziś, miał zaledwie 56 lat, z których 31 poświęcił kapłaństwu. To był zawał serca. Ks. Włodzimierz Kazimierz Góral od 1 września 2006 roku był proboszczem parafii św. Antoniego w Tworogu. W latach 2012-2019 pełnił urząd wicedziekana Dekanatu Toszek. Od 2007 roku był także diecezjalnym duszpasterzem rolników. Termin pogrzebu kapłana nie jest jeszcze znany - podała Diecezja Gliwicka.

Ksiadz

Ks. Włodzimierz Kazimierz Góral urodził się 16 stycznia 1965 roku w Paczkowie, w rodzinie Stanisława i Genowefy z d. Buława. Był jednym z dwóch braci, którzy obrali drogę kapłańskiego życia. Po nauce w Liceum Ogólnokształcącym w Paczkowie, które ukończył zdaniem egzaminu maturalnego w 1984 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Po odbyciu formacji 16 czerwca 1990 roku w katedrze pw. Krzyża Świętego w Opolu przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu. Następnie w 1995 roku został wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, a rok później parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zabrzu-Biskupicach. W 2001 roku został skierowany do pracy w parafii Nawrócenia Św. Pawła w Pyskowicach, gdzie posługiwał do 1 września 2006 roku.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon