Nowa inwestycja w Miasteczku Śląskim. Kolejne kamienice z dostępem do kanalizacji

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Woźnickiej. Rozstrzygnięty został przetarg dotyczący rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Miasteczko Śląskie

Nowa inwestycja w Miasteczku Śląskim

30 czerwca Michał Skrzydło podpisał umowę z wykonawcą prac.

- W centrum Miasteczka Śląskiego kamienice przy ul. Woźnickiej od ul. Rubinowej do ul. Fredry nie mają kanalizacji! Podobno nie dało się jej wybudować. Dobrze, że o tym nie wiedziałem - stwierdza burmistrz.

Przetarg wygrała spółka IDUA z Tarnowskich Gór. Samorząd planował przeznaczyć 385 452,42 zł na realizację inwestycji, ale złożone oferty opiewały na wyższe kwoty. Zwycięski wykonawca zaproponował 449 000,01 zł, natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - 507 744 zł. Głównym kryterium oceny była oczywiście cena (60%), a dodatkowym - długość okresu gwarancji jakości na przedmiot świadczenia (40%).

Kiedy zakończą się prace?

W ramach przetargu wykonane będą roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Woźnickiej w Miasteczku Śląskim. Inwestycja obejmuje budowę: głównego kolektora ścieków sanitarnych oraz nowych przyłączy do istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także przepompowni ścieków oraz odcinka kanalizacji tłocznej.

Obecnie w rejonie ulicy Fredry funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna grawitacyjna. Natomiast budynki od ulicy Woźnickiej odprowadzają ścieki do zbiorników na nieczystości ciekłe. W celu uporządkowania gospodarki ściekowej planuje się budowę nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych w części ulicy Woźnickiej. Ścieki zostaną, poprzez wybudowaną przepompownię ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej, odprowadzone do kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Fredry - czytamy w ogłoszeniu.

Wykonawca będzie mieć pięć miesięcy na realizację zamówienia.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon