Nowa inwestycja w Miasteczku Śląskim. Kolejne kamienice z dostępem do kanalizacji

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Woźnickiej. Rozstrzygnięty został przetarg dotyczący rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Miasteczko Śląskie

Nowa inwestycja w Miasteczku Śląskim

30 czerwca Michał Skrzydło podpisał umowę z wykonawcą prac.

- W centrum Miasteczka Śląskiego kamienice przy ul. Woźnickiej od ul. Rubinowej do ul. Fredry nie mają kanalizacji! Podobno nie dało się jej wybudować. Dobrze, że o tym nie wiedziałem - stwierdza burmistrz.

Przetarg wygrała spółka IDUA z Tarnowskich Gór. Samorząd planował przeznaczyć 385 452,42 zł na realizację inwestycji, ale złożone oferty opiewały na wyższe kwoty. Zwycięski wykonawca zaproponował 449 000,01 zł, natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - 507 744 zł. Głównym kryterium oceny była oczywiście cena (60%), a dodatkowym - długość okresu gwarancji jakości na przedmiot świadczenia (40%).

Kiedy zakończą się prace?

W ramach przetargu wykonane będą roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Woźnickiej w Miasteczku Śląskim. Inwestycja obejmuje budowę: głównego kolektora ścieków sanitarnych oraz nowych przyłączy do istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także przepompowni ścieków oraz odcinka kanalizacji tłocznej.

Obecnie w rejonie ulicy Fredry funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna grawitacyjna. Natomiast budynki od ulicy Woźnickiej odprowadzają ścieki do zbiorników na nieczystości ciekłe. W celu uporządkowania gospodarki ściekowej planuje się budowę nowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych w części ulicy Woźnickiej. Ścieki zostaną, poprzez wybudowaną przepompownię ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej, odprowadzone do kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Fredry - czytamy w ogłoszeniu.

Wykonawca będzie mieć pięć miesięcy na realizację zamówienia.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Kolejne inwestycje w Miasteczku Śląskim

Nowe inwestycje w Miasteczku Śląskim

Miasteczko Śląskie plac Brynica

W Miasteczku Śląskim powstanie plac rekreacyjno-sportowy

Morawiecki Polski Ład 2022

18 inwestycji w powiecie tarnogórskim z dofinansowaniem

Tarnowskie Góry. Nowe boiska dla TS Gwarek

Tarnowskie Góry. Nowe boiska dla Gwarka coraz bliżej

Powstaje remiza dla OSP Boruszowice Hanusek

OSP Boruszowice Hanusek będzie mieć nową remizę

Tarnowskie Góry skwer przy ul Odrodzenia 2

Odnowiony skwer w centrum Tarnowskich Gór [GALERIA]

Tarnowskie Góry, zmiana rozkładu jazdy autobusów

Modyfikacje w rozkładach jazdy autobusów ZTM. Co się zmieni?