Nowe informacje w sprawie S11 w Tarnowskich Górach. Jest wniosek o decyzję środowiskową

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawnioskowała do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nie oznacza to jeszcze, że zdecydowano się na ostateczny przebieg trasy S11 w województwie śląskim. Co jeszcze przed nami?

UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie gory 11

S11 w Tarnowskich Górach coraz bliżej

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla fragmentu trasy. Mowa o odcinku od granicy powiatu lublinieckiego z tarnogórskim do węzła z autostradą A1 w Piekarach Śląskich. Co oznacza nowy etap dla postępu realizacji zadania?

- Złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosku o wydanie DŚU kończy początkowy etap przygotowania inwestycji. W ramach tego postępowania zostaną ponownie ocenione wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi wariant przewidziany do realizacji - podają tarnogórscy urzędnicy miejscy.

Przed zatwierdzeniem wspomnianych postanowień, o opinię jeszcze raz zostaną spytani sami mieszkańcy. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z dokumentacją oraz składać uwagi do niej. Przypomnijmy, że całe zadanie dotyczy nie tylko 35-kilometrowego odcinka na terenie powiatu tarnogórskiego. Projektowany jest także fragment od granicy z województwem opolskim do rzeki Mała Panew. Odcinek wynosi około 30 kilometrów.

- Równolegle do procedowanej decyzji DŚU opracowywana będzie Koncepcja programowa uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania. Podczas tego etapu prac odcinek od Małej Panwi na granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie (tzw. obwodnicy Tarnowskich Gór) zostanie podzielony na dwa pododcinki: od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu dróg S11 i DW911 oraz od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie - przekazują urzędnicy miejscy.

Budowa S11 ma być zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., ale z perspektywą do roku 2033.

Remont ulic Lipowej i Słoneczników w Tarnowskich Górach

Może Cię zainteresować:

Ruszają prace drogowe na ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach. Pojawią się utrudnienia

Autor: Urszula Gołkowska

20/09/2023

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon