Nowe informacje w temacie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry". Czy uda się rozwiązać problem?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wznowiło prace nad specustawą dotyczącą wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Co na to gminy, których dotyczy dokument?

UM Tarnowskie Góry
Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry

Niekończący się problem Zakładów Chemicznych

Trujące odpady, jakie zostały po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" wciąż stanowią poważne zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Gliwice, który pełni funkcję rezerwuaru wody pitnej dla około 600 tysięcy mieszkańców województwa śląskiego. Co prawda przedsiębiorstwo nie funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat, jednak pozostałości po jego działalności wciąż są tarnogórskim węzłem gordyjskim.

W latach 2000-2011 udało się unieszkodliwić ponad milion m3 niebezpiecznych odpadów. Na ten cel wydano 228 milionów złotych ze środków publicznych. To jednak nie koniec działań, jakie należy przedsięwziąć, by zrekultywować zdewastowany teren zwałowisk. W dalszym ciągu unieszkodliwić trzeba 425 tysięcy trujących odpadów. W 2019 roku radni postanowił ponowić wezwanie do Rady Ministrów oraz parlamentarzystów.

Temat powrócił w 2021 roku. Tarnogórski parlamentarzysta zapytał Ministra Klimatu i Środowiska o wsparcie rządu w kwestii lokalnego problemu, jakim są toksyczne pozostałości po zakładach.

Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry": poseł zgłasza interpelację

Na początku marca ukazała się odpowiedź od wiceministra.

- Informuję, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), którego celem jest przygotowanie zakresu wsparcia z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF). W ramach prac nad KPO Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało realizację reformy "Zielona transformacja gospodarki służąca ograniczeniu wpływu na środowisko wielkoobszarowych terenów zdegradowanych (tzw. Likwidacja "bomb ekologicznych") oraz programu projektów parasolowych, zawierający propozycję finansowania projektów dot. ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko - podawał przedstawiciel rządu.

Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry": rząd zapowiada likwidację bomby ekologicznej

Nowy etap przed nami?

Jak poinformował wczoraj, 12 stycznia, Urząd Miasta, ministerstwo wznowiło prace nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Dokument będzie dotyczył:

  • dawnych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry"
  • dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy
  • Zakładów "Organika-Azot" w Jaworznie
  • dawnych Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu

Przedstawiciele władz wspomnianych miast spotkali się w formie zdalnej, by wspólnie omówić kwestię powstającej specustawy.

– Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę ustawodawczą przewidującą usuwanie odpadów z gruntów będących własnością osób fizycznych, z możliwością czasowego zajęcia gruntu lub wywłaszczenia – stwierdził burmistrz Arkadiusz Czech. – Dostrzegamy jednocześnie związane z tym ryzyka. Właścicielami toksycznych odpadów zostałyby w myśl nowych przepisów gminy, a projekt ustawy nie gwarantuje w stu procentach finansowania przez rząd prac na rzecz ochrony środowiska – dodał.

Uczestnicy spotkania powołali zespół roboczy związany z poruszanym tematem.

– Zamierzamy w kwestii przygotowywanej ustawy podjąć współpracę z rządem na zasadzie partnerskiej, nie konfrontacyjnej - zaznaczył burmistrz Tarnowskich Gór.

Koszty związane z dokończenia rekultywacji terenu po Zakładach Chemicznych szacowane są na 120 do 150 milionów złotych.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon