Nowe oświetlenie w Parku Repeckim. Kiedy będziemy mogli je zobaczyć?

Urząd Miasta ogłosił przetarg na realizację inwestycji, dzięki której w rekreacyjnym miejscu jednej z dzielnic może wzrosnąć poziom bezpieczeństwa. Efekty zadania mają być widoczne jeszcze w tym roku.

Urszula Gołkowska
Park repecki tarnowskie góry

Jaśniejszy Park Repecki

Trwa przetarg na zlecenie "Budowa oświetlenia na terenie Parku w Reptach Śląskich - Tarnowskich Górach". W jego ramach w tej dzielnicy wykonawca będzie odpowiadał za:

  • ułożenie bezwykopowo linii kablowych o łącznej długości ok. 2 857 m
  • budowę lamp oświetlenia parkowego w ilości 44 sztuki
  • wymianę istniejących lamp oświetlenia ulicznego w ilości 14 sztuk
Zakres robót obejmuje budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w postaci linii kablowych nN-0,4kV oświetlenia parkowego z posadowieniem słupów oświetleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz z budową na nich opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie Parku w Reptach Śląskich - czytamy w opisie prac.

Na tę inwestycję miasto planuje wydać 728 826,07 zł. Wybrany wykonawca dostanie 126 dni na zakończenie zadania. Oferty składać można do najbliższego piątku, 7 lipca. Złożone propozycje będą rozpatrywane z uwzględnieniem: ceny (85%), skrócenia terminu realizacji zamówienia (10%) oraz doświadczenia kierownika prac konserwatorskich (5%).

Tarnowskie góry wymiana oświetlenia

Może Cię zainteresować:

Tarnowskie Góry będą zmieniać oświetlenie. Miasto chce wymienić 6000 lamp

Autor: Urszula Gołkowska

27/06/2023

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon