Nowe przejście dla pieszych i lustro przy ul. Okrzei. Radna Inicjatywy Obywatelskiej złożyła interpelację

Radna Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego Dorota Tiszler zaproponowała dwa rozwiązania, które mają na celu pomóc zarówno pieszym, jaki i kierowcom. Znamy odpowiedź Urzędu Miasta.

Przejście dla piszych Tarnowskie Góry

Nowe przejście dla pieszych

Dorota Tiszler złożyła interpelację w sprawie zgłoszonych jej przez mieszkańców kwestii związanych z ruchem drogowym. Obydwie dotyczą dzielnicy Śródmieście-Centrum.

- Skrzyżowanie ulic Bohaterów Monte Cassino, Adama Mickiewicza i ul. Klonowej jest dość rozległe. Wyznaczenie w tym rejonie przejścia dla pieszych poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu - czytamy w uzasadnieniu.

Nowe przejście miałyby być także odpowiednio doświetlone. Burmistrz Arkadiusz Czech przekazał pismo radnej Zarządowi Dróg Powiatowych.

Lustro przy ul. Okrzei

Drugą kwestią wspomnianą przez Dorotę Tiszler była propozycja zamontowania lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Okrzei i Wojska Polskiego.

- Zainstalowanie lustra (...) poprawiłoby widoczność i bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżającym z ul. Stefana Okrzei. Duża ilość samochodów zaparkowanych wzdłuż ul. Wojska Polskiego sprawia, że to miejsce stwarza zagrożenie w ruchu drogowym - tłumaczy radna.

Władze Miasta miały jednak wątpliwości.

- Lustra drogowe stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. W czasie wizji na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Okrzei stwierdzono, że przy wyjeździe z ul. Okrzei ograniczona widoczność spowodowana jest zaparkowanymi w sposób nieprawidłowy pojazdami - stwierdza Arkadiusz Czech.

Burmistrz dodaje, że poza wspomnianymi samochodami nie stwierdzono innych utrudnień. Zapowiedział także, iż zwróci się do Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej
w Tarnowskich Górach z prośbą o interwencję.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon