Nowe przejścia dla pieszych na ulicy Korola. Radny wnioskuje, GDDKiA odpowiada

Radny Stefan Zientkowski (Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego) interpelował w sprawie infrastruktury dla pieszych. Znamy odpowiedź Urzędu Miasta oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przejścia dla pieszych, Tarnowskie Góry, Bobrowniki Śląskie

Czy czekają nas zmiany na DK 11?

Przedstawiciel Rady Miejskiej zaproponował wykonanie nowych przejść przy ulicy Korola (DK 11). Miałyby one powstać na skrzyżowaniach z ul. Podmiejską oraz ul. Kopalnianą. Inicjator sugeruje także doświetlenie wspomnianej infrastruktury.

- Budowa nowych domów i warsztatów pracy zmusza ludzi (dzieci) do przechodzenia przez jezdnię w miejscach nieoznaczonych, niebezpiecznych - argumentuje Stefan Zientkowski.

Nowe przejście dla pieszych i lustro przy ul. Okrzei. Radna Inicjatywy Obywatelskiej złożyła interpelację

Co na to GDDKiA?

Pismo radnego zostało przekazane Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach, który z kolei napisał w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W odpowiedzi stwierdzono:

- Omawiany odcinek DK 11 przebiega w obszarze zabudowanym, na którym obowiązuje dopuszczalna prędkość 50km/h oraz występuje jednostronny chodnik. Sytuacja ta powoduje, że nie jest możliwe wyznaczenie przejścia dla pieszych, ponieważ nie zostaną zachowane warunki poruszania się pieszych poboczem zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Jest jednak także dobra wiadomość.

- Do Programu Działań na sieci drogowej została zgłoszona DK 11 na odcinku Bytom - Tarnowskie Góry. W ramach tego zadania będą uwzględniane potrzeby ruchu pieszych poprzez dobudowę brakujących chodników, przebudowę istniejących, a tym samym wyznaczenie nowych przejść dla pieszych - czytamy w piśmie.

Niestety nie znamy terminu realizacji powyższych prac. Są one zależne od decyzji Ministerstwa Infrastruktury, które decyduje o kolejności wykonywanych inwestycji.

- W sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Korola prowadzona jest obecnie korespondencja z GDDKiA. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w tym miejscu, zakres planowania, uzgodnień oraz realizacji inwestycji leży po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za wprowadzenie organizacji ruchu drogowego w tym miejscu - informuje Joanna Czyżewska, Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Miasto Tarnowskie Góry zapowiedziało wsparcie GDDKiA na etapie planowania oraz wykonania prac w tym miejscu.

Przejścia dla pieszych do remontu. Zobacz, które wytypował zarząd województwa

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon