Odnawialne źródła energii w naszym mieście! Umowa podpisana

Przedstawiciele jedenastu gmin podpisali dzisiaj umowę w sprawie instalacji OZE. W przyszłym roku zagoszczą one w domach mieszkańców.

Odnawialna energia w Tarnowskich Górach

We współpracę zaangażowały się samorządy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg, natomiast liderem grupy zostały Tarnowskie Góry. Dzięki projektowi o nazwie „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego” aż 1045 mieszkańców naszego miasta będzie mogło skorzystać z jego benefitów.

Jak informuje Urząd Miasta, który koordynuje działania podejmowane w ramach programu, z umowy z zainteresowanymi instalacją OZE tarnogórzanami zostały już zawarte. Pozostało jedynie podpisać porozumienia z wykonawcami. Najprawdopodobniej stanie się to na początku pierwszego kwartału 2021 roku. Prace potrwają około roku i zakończą się do kwietnia 2022r. Kwota projektu wyniosła niemal 70 milionów złotych. Znaczną jej część stanowi dofinasowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

- To kolejne ekologiczne przedsięwzięcie naszej gminy – przyznaje burmistrz Arkadiusz Czech. – Od 2006 roku realizujemy Program Ograniczenia Niskiej Emisji i przekazujemy dotacje na wymianę pieców i termomodernizację prywatnych domów. Niemal wszystkie źródła ciepła w publicznych budynkach są już ekologiczne – dobiega końca termomodernizacja 14 tarnogórskich szkół, systematycznie termomodernizujemy także budynki komunalne i podłączamy je do CO. Wkrótce zacznie się też budowa centrum przesiadkowego wraz z systemem dróg, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę nawyków mieszkańców i położenie nacisku na transport zborowy i rowerowy - dodaje.

W działania na rzecz odnawialnych źródeł energii włączyły się także dwie inne gminy naszego powiatu: Tworóg oraz Krupski Młyn. O czym powinni pamiętać przyszli użytkownicy instalacji OZE?

- Przypominamy, że po wyłonieniu wykonawców, a tym samym określeniu dokładnych cen poszczególnych instalacji OZE, Urząd Miejski będzie wzywał mieszkańców do podpisania aneksów do umów – tłumaczy Jarosław Wasążnik, kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. – Ponadto istotnym jest, aby mieszkańcy oczekujący na montaż instalacji jako uczestnicy projektu nie montowali na terenie swoich nieruchomości instalacji OZE na własną rękę. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru deklaracji udziału w projekcie „nie przewiduje się wymiany obecnie eksploatowanych źródeł OZE na nowe, a także ich rozbudowy” – przypomina.

fot. UM Tarnowskie Góry

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon