Oświetlenie przy ul. Długiej w Reptach. Przetarg trwa

W Reptach Śląskich przy ulicy Długiej powstanie kolejna część oświetlenia. Do przetargu zgłosiło się pięć przedsiębiorstw.

Oświetlenie, Repty Śląskie

Nowa inwestycja w Reptach

Urząd Miasta ogłosił konkurs na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze odchodzącej od ulicy Długiej. W ramach prac powstaną słupy z lampami. Wykonawca zobowiązany jest między innymi:

  • wytyczyć trasę linii
  • zbudować cztery słupy oświetleniowe
  • zamontować przewody oraz oprawy oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła LED
  • wykonać badania i pomiary linii kablowej
  • zapewnić nadzór branżowy
- Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zatwierdzenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót (poprzez Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) oraz zezwolenie zarządcy drogi tj. Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na prowadzenie robót w pasie drogowym - czytamy w dokumentach przetargowych.

Przy wyborze oferty zamawiający będą zwracać szczególną uwagę na: cenę (60%), doświadczenie kierownika budowy (20%) oraz za zwiększenie wysokości kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (20%).

Kto zostanie wykonawcą?

Wczoraj, 9 czerwca, odbyło się otwarcie ofert. Do przetargu zgłosiło się pięć przedsiębiorstw: P.H.U. Dominel z Kluczy, Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Complexus z Katowic, Zakład Elektro-Instalacyjny Marcin Wawełczyk z Bytomia, Zakład Instalacji Elektrycznych Cagro z Radzionkowa i P.H.U. Memfis z Herbów. Najniższa zaproponowana kwota to 24 973,94 zł, natomiast najwyższa - 37 590,23 zł.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co propnują?

Tarnowskie Góry, Park Miejski

Na spacer do Parku Miejskiego - ulica Bałtycka już gotowa

Nowi o policjanci w Tarnowskich Górach

Powiat tarnogórski ma nowych stróżów prawa

Powiat tarnogórski, ptasia grypa

Ognisko ptasiej grypy na terenie powiatu tarnogórskiego!

Tarnowskie Góry, oznaczenia UNESCO

Znaki UNESCO poprowadzą do najważniejszych zabytków Śląska?

Tarnowskie Góry info

Podsumowanie tygodnia 20-26.09. Wydarzenia z Tarnowskich Gór

Remont Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Przemiana Mechanika. Szkołę wyremontowano i zmodernizowano