Oświetlenie przy ul. Długiej w Reptach. Przetarg trwa

Oświetlenie, Repty Śląskie

W Reptach Śląskich przy ulicy Długiej powstanie kolejna część oświetlenia. Do przetargu zgłosiło się pięć przedsiębiorstw.

Nowa inwestycja w Reptach

Urząd Miasta ogłosił konkurs na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze odchodzącej od ulicy Długiej. W ramach prac powstaną słupy z lampami. Wykonawca zobowiązany jest między innymi:

  • wytyczyć trasę linii
  • zbudować cztery słupy oświetleniowe
  • zamontować przewody oraz oprawy oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła LED
  • wykonać badania i pomiary linii kablowej 
  • zapewnić nadzór branżowy
- Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zatwierdzenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót (poprzez Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) oraz zezwolenie zarządcy drogi tj. Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na prowadzenie robót w pasie drogowym - czytamy w dokumentach przetargowych. 

Przy wyborze oferty zamawiający będą zwracać szczególną uwagę na: cenę (60%), doświadczenie kierownika budowy (20%) oraz za zwiększenie wysokości kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (20%). 

Kto zostanie wykonawcą?

Wczoraj, 9 czerwca, odbyło się otwarcie ofert. Do przetargu zgłosiło się pięć przedsiębiorstw: P.H.U. Dominel z Kluczy, Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Complexus z Katowic, Zakład Elektro-Instalacyjny Marcin Wawełczyk z Bytomia, Zakład Instalacji Elektrycznych Cagro z Radzionkowa i P.H.U. Memfis z Herbów. Najniższa zaproponowana kwota to 24 973,94 zł, natomiast najwyższa - 37 590,23 zł. 

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry, Boże Narodzenie 2021

Świąteczne ozdoby nie tylko w centrum miasta? Są takie plany

Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co propnują?

Tarnowskie Góry, Park Miejski

Na spacer do Parku Miejskiego - ulica Bałtycka już gotowa

Tarnowskie Góry, ZSP nr 2

Metamorfoza szkoły w Pniowcu? Urząd Miasta ogłosił przetarg

Tarnowskie Góry, Repty Śląskie, łąka kwietna

Łąka kwietna w Reptach Śląskich zakwitnie na wiosnę

Tarnowskie Góry. Nowy sprzęt dla OSP

Nowy sprzęt dla tarnogórskich OSP. Co dostali druhowie?

"Hobbit" po śląsku

"Hobbit abo tam i nazod". Jak brzmi ta powieść po śląsku?