Petycja w sprawie "segregacji sanitarnej" w Tarnowskich Górach. Co na to Rada Miejska?

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła pismo pewnego mieszkańca, który chce zapobiegać ewentualnej dyskryminacji osób niezaszczepionych. O dokumencie rozmawiać będzie Rada Miejska.

Projekt bez tytułu 2021 10 22 T124321 303

"Petycja w interesie publicznym"

Zdawać by się mogło, że temat koronawirusa znacznie przycichł i nie powinien budzić już takich emocji jak w zeszłym roku, a jednak wiele osób wciąż bardzo porusza kwestia związana z pandemią, a mianowicie - Narodowy Program Szczepień.

Jest tak również w naszym mieście. Pod koniec września do Urzędu Miasta wpłynęła "petycja w interesie publicznym" dotycząca działań, jakie władze miasta powinny zdaniem autora tekstu podjąć w kwestii równego traktowania obywateli.

Wnioskodawca oferuje Radzie Miasta wsparcie w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dotyczącego COVID-19 w Polsce oraz zwraca się z prośbą o przyjęcie uchwały sprzeciwiającej się "segregacji sanitarnej". W przedstawionym projekcie czytamy:

"Rada zobowiązuje się stać na straty prawa i dochowa wszelkich starań, by stosownie do art. 32 Konstytucji RP mieszkańcy (zwłaszcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacji ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień,
Rada przeciwstawia się jakimkolwiek próbom podziału jej mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP".

W dalszej części dokumentu uniemożliwia się dyskryminowanie niezaszczepionych pracowników przez podległe jednostki lub organizacje, a także zakazywanie osobom niezaszczepionym wstępu do obiektów miejskich.

Autor dokumentu powołuje się w nim na art. 32 Konstytucji RP, Rezolucję 2361 Rady Europy i art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach.

Radny interpeluje w sprawie dojścia do ogródków działkowych. Co na to GDDKiA?

Co na to władze miasta?

Pismo zostało przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Ta z kolei zajęła się jego rozpatrzeniem. Członkowie Komisji stwierdzili, że petycja nie spełnia wszystkich obligatoryjnych warunków.

- Nie spełniono wymogu wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu składającego petycję, co nie podlega uzupełnieniu na wezwanie adresata i jego niespełnienie skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach) - tłumaczą radni.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej (27.10) kwestia ta będzie również omawiana. W przygotowanych już dokumentach pojawił się projekt uchwały podtrzymujący stanowisko Komisji.

Kompostownia w Rybnej. Radny Adrian Wolnik pyta, kiedy zostaną spełnione wymogi

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry panorama

Wieża widokowa na Górze Cipiorg? Radny interpeluje

Tarnowskie Góry 2022

Budżet Tarnowskich Gór na 2022 rok

Tarnowskie Góry, ratusz

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń samorządowców

Azyl dla zwierząt "Cichy Kąt" walczy o psa z jego właścicielami

Walka o psa przed prokuraturą i wojna w Internecie

Tarnowskie Góry - Noc Spisowa w Urzędzie Miasta

Noc Spisowa w Tarnowskich Górach. Gdzie można się spisać?

Podcienia, Tarnowskie Góry

Ruszy remont podcieni. Właściciele wyrazili zgodę

Nasz Samorząd Tarnowskie Góry

Nasz Samorząd zabiega o dofinansowanie miejsc w żłobkach