Petycja w sprawie "segregacji sanitarnej" w Tarnowskich Górach. Co na to Rada Miejska?

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła pismo pewnego mieszkańca, który chce zapobiegać ewentualnej dyskryminacji osób niezaszczepionych. O dokumencie rozmawiać będzie Rada Miejska.

Projekt bez tytułu 2021 10 22 T124321 303

"Petycja w interesie publicznym"

Zdawać by się mogło, że temat koronawirusa znacznie przycichł i nie powinien budzić już takich emocji jak w zeszłym roku, a jednak wiele osób wciąż bardzo porusza kwestia związana z pandemią, a mianowicie - Narodowy Program Szczepień.

Jest tak również w naszym mieście. Pod koniec września do Urzędu Miasta wpłynęła "petycja w interesie publicznym" dotycząca działań, jakie władze miasta powinny zdaniem autora tekstu podjąć w kwestii równego traktowania obywateli.

Wnioskodawca oferuje Radzie Miasta wsparcie w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dotyczącego COVID-19 w Polsce oraz zwraca się z prośbą o przyjęcie uchwały sprzeciwiającej się "segregacji sanitarnej". W przedstawionym projekcie czytamy:

"Rada zobowiązuje się stać na straty prawa i dochowa wszelkich starań, by stosownie do art. 32 Konstytucji RP mieszkańcy (zwłaszcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacji ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień,
Rada przeciwstawia się jakimkolwiek próbom podziału jej mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP".

W dalszej części dokumentu uniemożliwia się dyskryminowanie niezaszczepionych pracowników przez podległe jednostki lub organizacje, a także zakazywanie osobom niezaszczepionym wstępu do obiektów miejskich.

Autor dokumentu powołuje się w nim na art. 32 Konstytucji RP, Rezolucję 2361 Rady Europy i art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach.

Radny interpeluje w sprawie dojścia do ogródków działkowych. Co na to GDDKiA?

Co na to władze miasta?

Pismo zostało przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Ta z kolei zajęła się jego rozpatrzeniem. Członkowie Komisji stwierdzili, że petycja nie spełnia wszystkich obligatoryjnych warunków.

- Nie spełniono wymogu wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu składającego petycję, co nie podlega uzupełnieniu na wezwanie adresata i jego niespełnienie skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach) - tłumaczą radni.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej (27.10) kwestia ta będzie również omawiana. W przygotowanych już dokumentach pojawił się projekt uchwały podtrzymujący stanowisko Komisji.

Kompostownia w Rybnej. Radny Adrian Wolnik pyta, kiedy zostaną spełnione wymogi

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon