Powiat szuka wykonawcy dla nowego zadania. Jaki obiekt ma przejść remont?

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach rozpoczęło przyjmowanie ofert dotyczących przetargu na roboty budowane. Prace maja być prowadzone w gminie Świerklaniec.

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
Pałac w Nakle Śląskim

Inwestycja w Nakle Śląskim

6 czerwca pojawiło się ogłoszenie o nowym zadaniu pod nazwą "Remont ogrodzenia zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim". Jest to pierwszy etap większej inwestycji. W jego ramach prace dotyczyć będą: bramy głównej oraz bramy północnej zlokalizowanych od strony ul. Głównej, a także kamiennego ogrodzenia przylegającego do bramy głównej od strony wschodniej.

Szczegółowe prace, jakie zaplanowano, to między innym:

  • skucie tynków uszkodzonych i osłabionych
  • reperacje ścian, uzupełnianie ubytków
  • renowacja stalowych skrzydeł bram i furtek
  • oczyszczenie powierzchni muru
  • naprawa spoin, uzupełnianie ubytków w murze
  • impregnacja hydrofobizująca

Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wynosi minimum 3 lata. Na realizację prac wykonawca będzie miał pięć miesięcy.

Oferty zgłaszać można do 23 czerwca. Zostaną one ocenione z uwzględnieniem trzech kryteriów:

  • cena - 60%
  • okres gwarancji i rękojmi - 28 %
  • wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia - 12%

Warto wiedzieć, że aktualnie na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim także trwają prace. Więcej informacji na ich temat znaleźć można w poniższym artykule.

Remont w Nakle Śląskim

Może Cię zainteresować:

Gmina Świerklaniec. Trwa remont zabytkowego obiektu w Nakle Śląskim. Co się tam zmieni?

Autor: Urszula Gołkowska

13/06/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon