Powiat tarnogórski ponownie w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Co to oznacza w praktyce?

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach poinformowało o przystąpieniu do organizacji zrzeszającej jednostki terytorialne z obszaru naszego województwa. Jakie zalety ma ta decyzja?

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Powiat tarnogórski w Śląskim Związku Gmin i Powiatów

Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji Rady Powiatu, która odbywała się 25 stycznia 2022 roku. Śląski Związek Gmin i Powiatów oficjalnie przyjął jednostkę do swojego grona podczas styczniowego posiedzeniu Zarządu Związku.

Związek skupia aktualnie 149 członków, a więc około 80% samorządów lokalnych z obszaru województwa. Są wśród nich wszystkie miasta i gminy powiatu tarnogórskiego. Czym zajmuje się organizacja?

- Śląski Związek Gmin i Powiatów jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, którego misją jest: wspieranie idei samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących do Związku, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego oraz promocji osiągnięć członków Związku, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach - czytamy w Statucie.

Przynależność do Związku związana jest z płaceniem rocznej składki. Dla powiatów obliczana jest ona jako iloczyn kwoty 12 groszy i liczby mieszkańców zameldowanych w granicach danej jednostki. W przypadku powiatu tarnogórskiego jest to 16 893 zł.

Nasz powiat w przeszłości należał już do Związku. Było to w latach 1999-2013. Samorządowcy zrezygnowali jednak z członkostwa ze względu na trudną sytuację finansową i konieczność ograniczenia wydatków budżetu powiatu.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i nowe zasady rejestracji

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon