Pozostałości po starej synagodze. Jest decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W naszym mieście trwały prace budowalne w miejscu, gdzie znajdował się targ. W trakcie robót odnaleziono stare pozostałości po budynku synagogi. Sprawą zainteresowało się nie tylko Stowarzyszenie Gliwicka 66, ale także Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odkrycie na placu targowym

- Dzisiaj przyszła oficjalna decyzja na którą czekałem od poniedziałku, kiedy to odbyła się wizja lokalna na placu Synagogi z udziałem przedstawicieli inwestora, stowarzyszenia Gliwicka 66 i służb konserwatorskich - poinformował 11 czerwca Stanisław Torbus.

W maju Tarnowskie Góry obiegła widomość, że przy pracach remontowych u zbiegu ulic Stefana Szymały i Teofila Królika znaleziono ślady po dawnej synagodze. Wszyscy wiedzą, że się tam kiedyś znajdowała, ale nie jest to temat bardzo popularny. Niedawne odkrycie może na nowo wzbudzić zainteresowanie losami gminy żydowskiej w Srebrnym Mieście.

Okazało się, że znalezisko to zarys ceglanych fundamentów oraz pozostałości dawnego systemu grzewczego. Sprawą żywo zainteresowało się Stowarzyszenie Gliwicka 66, które nie tylko opiekuje się historycznym cmentarzem żydowskim, ale także wspiera ochronę innych ważnych dla naszego miasta pamiątek przeszłości.

Pozostałości po dawnej synagodze w Tarnowskich Górach
Stowarzyszenie Gliwicka 66

Co dalej z synagogą?

7 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli służb konserwatorskich, władz miasta oraz wspomnianej organizacji. Kilka dni później Stowarzyszenie poinformowało o oficjalnej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- W trakcie oględzin zaobserwowano wykop pod instalację elektryczną o głębokości około 0,8 metra od powierzchni obecnej nawierzchni, w którym znajdowały się prawdopodobnie relikty murów fundamentowych synagogi. W związku z tym podjęto decyzję o wstrzymaniu robót ziemnych - czytamy w uzasadnieniu.

Zaplanowano także następujące zadania:

  • przeprowadzenie szczegółowej kwerendy archiwalnej
  • zdjęcie nawierzchni na całym placu u zbiegu ulic T. Królika i J. Szymały do głębokości posadowienia niezbędnej infrastruktury technicznej (planowanych urządzeń i sieci), tak aby możliwe było zadokumentowanie całości zachowanych reliktów budowli
  • przeprowadzenie inwentaryzacji odsłoniętych reliktów synagogi – wykonanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, fotograficznej wraz ze zdjęciami lotniczymi dla całego obszaru placu
- Przeprowadzenie wskazanych prac archeologiczno-inwentaryzacyjnych przyczyni się nie tylko do rozpoznania możliwych jeszcze śladów po synagodze, ale również do spopularyzowania wiedzy o tym miejscu, naznaczonym tragicznymi wydarzeniami drugiej wojny światowej. Wskazuje na to również ogromne zainteresowanie ze strony stowarzyszeń, miejscowych miłośników historii i mieszkańców - podkreśla Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kolejny powód, by odwiedzić TG

Członkowie Stowarzyszenia Gliwicka 66 bardzo cieszą się z decyzji służb konserwatorskich. Dodają, że dzięki podjętym pracom Tarnowskie Góry mogą stać się miastem jeszcze bardziej ciekawym pod względem turystyki.

- Jako organizacja, której podstawowym celem jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zadeklarowaliśmy również pomoc przy pracach związanych z odsłanianiem fundamentów synagogi. Od 21 maja br. jesteśmy w stałym kontakcie z archeologiem, prowadzącym nadzór przy prowadzonej inwestycji, służąc m.in. kopiami materiałów archiwalnych, pomocnych przy ocenie odsłanianych reliktów - opowiadają. - Wierzymy, że badania oraz popularyzacja ich wyników umocnią pozytywny wizerunek Tarnowskich Gór jako miasta, które reprezentuje dojrzałe podejście do dziedzictwa i wyjątkowy szacunek względem materialnych świadectw przeszłości - zapewniają.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon