Projekt Aktywni i bezpieczni. Ponad 1,5 miliona złotych dla Tarnowskich Gór

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt pod nazwą "Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry".

Aktywni i bezpieczni

Pomoc dla potrzebujących

W Tarnowskich Górach zostaną przeprowadzone działania w ramach akcji "Aktywni i bezpieczni". Jak tłumaczą organizatorzy, podjęte prace wpłyną na zwiększenie dostępu oraz poprawę jakości usług społecznych. Adresatami programu będzie czterdzieści osób z naszej gminy, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

- Projekt zapewni kompleksową ofertę usług społecznych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Usługi proponowane w projekcie (np. teleopieka, sąsiedzkie usługi opiekuńcze) będą uzupełnieniem i rozszerzeniem oferty już istniejącej w Tarnowskich Górach - informuje Urząd Miasta.

Koszt zaplanowanych działań wyniesie 1 620 352 złotych. Znaczą część tej kwoty pokryje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Otrzymana dotacja wyniosła aż 1 506 928 zł.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Nagroda minister Rodziny i Polityki Społecznej

Projekt pracownic tarnogórskiego MOPS nagrodzony

Tworóg. Odnowione figury świętych

Tworóg. Odnowili zabytkowe figury i zaprosili na jarmark

Tarnowskie Góry, Strzybnica

Radni interpelują w sprawie starego cmentarza ewangelickiego

Tarnowskie Góry 4

Byli związani z powiatem tarnogórskim. W tym roku odeszli...

Budżet Partycypacyjny Powiatu Tarnogórskiego 2021

Głosowanie w ramach Budżetu Partycypacyjnego

Tarnowskie Góry info

Podsumowanie tygodnia 23.-29.08

Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego - utrudnienia drogowe

Uwaga kierowcy! Nowe utrudnienia drogowe w centrum