Radni przyjęli "Strategię Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+". Co jest w niej zapisane?

Jakie będzie nasze miasto za kilka lat? W którą stronę chce podążać samorząd? Z jakimi nowymi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć i jakie wiążą się z nimi szanse? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć zaaprobowany wczoraj dokument.

Tymoteusz Staniek
Tarnowskie góry zdjęcia dron 4

"Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+"

25 stycznia radni przyjęli uchwałę związaną z planami wobec miasta na kolejne lata. Dokument powstawał przez kilka miesięcy. Pracowali nad nim eksperci, urzędnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Samorząd przeprowadził badanie ankietowe wśród lokalnej społeczności, odbyły się spotkania otwarte, natomiast w listopadzie można było zgłaszać uwagi dotyczące samego projektu Strategii.

W wyniku tych działań i nowego podejścia do opracowania Strategii powstał dokument uwzględniający wyzwania stawiane nowoczesnemu miastu i odpowiadający na dotychczasowe oczekiwania i potrzeby mieszkańców - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Podczas LIX sesji Rady Miejskiej dokument został przyjęty. Opowiedzieli się za nim wszyscy radni. Nieobecny był tylko Jan Gębka.

Tarnowskie Góry 2030+

Projekt Strategii, nad którym debatowali radni, dostępny jest TUTAJ. W dokumencie pokazano, jak ma rozwijać się nasze miasto w zakresie pięciu obszarów: społecznym, technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym oraz polityczno-prawnym.

Wizja rozwoju miasta została podzielona na kilka wymiarów. Aspekty podmiotowy i relacyjny zakładają, że "mieszkańcy są partnerem kształtowania i realizowania lokalnej polityki uwzględniającej specyficzne potrzeby społeczności w poszczególnych dzielnicach" oraz "społeczność lokalna jest silnie zintegrowana przez dziedzictwo kulturowo-historyczne miasta oraz dążenie do wspólnego działania na rzecz przyszłości".

Misja miasta mówi:

Tarnowskie Góry to miasto otwarte, nowoczesne i innowacyjne wspierające swoich mieszkańców w realizacji ich aspiracji, oferujące przyjazne warunki życia, którego rozwój oparty jest na jego bogatym dziedzictwie, przedsiębiorczości i kreatywności.
misja Miasta Tarnowskie Góry 2023

Opracowano trzy cele strategiczne rozwoju miasta:

jakość życia - miasto zmieniające się dla swoich mieszkańców, tworzące możliwości dla aktywnego funkcjonowania i rozwoju

gospodarka i przedsiębiorczość - miasto przyjaznym ekosystemem dla rozwoju nowoczesnej i stabilnej struktury gospodarczej

dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe - miasto wykorzystujące wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe wyróżniające je w otoczeniu

W dokumencie uwzględniono między innymi następujące zadania:

 • rozwój szkolnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
 • organizacja dzielnicowych klubów seniora
 • rozwój odnawialnych źródeł energii
 • wspieranie radzenia sobie z zagrożeniami, np. klimatycznymi, pogodowymi, epidemicznymi
 • rozwój usługi w zakresie opieki nad dziećmi oraz podnoszenia kompetencji rodzicielskich
 • rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych
 • kształtowanie usług opieki zdrowotnej dostosowanych do oferty w Metropolii i w regionie
 • wspieranie wykorzystywania na potrzeby mieszkaniowe obiektów obecnie nieużytkowanych, pełniących wcześniej inne funkcje niż mieszkaniowe
 • rozwój budownictwa komunalnego i społecznego
 • rozwój usług e-administracji
 • tworzenie warunków dla rozwoju start-upów zakładanych przez mieszkańców miasta i regionu
 • nowa organizacja ruchu i transportu zbiorowego w mieście, by wspierała walory przyrodnicze i kulturowe
 • inwestycje ułatwiające parkowanie w szczególności w centrum
 • działania promujące 500-letnią historię Tarnowskich Gór
 • działania dążące do nadania Tarnowskim Górom rangi miasta na prawach powiatu
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych
 • tworzenie nowych i wzmacnianie potencjału istniejących firm – przy wykorzystaniu obiektów UNESCO, zabytków, śląskiego dziedzictwa

Cały przyjęty przez radnych dokument można będzie zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tarnowskie góry strategia 2030

Może Cię zainteresować:

Tarnowskie Góry po 2030 roku - jakie będą? Mieszkańcy mogą o tym zadecydować

Autor: Urszula Gołkowska

03/11/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon