Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co zaproponowali?

Czterech radnych złożyło interpelację dotyczącą organizacji ruchu drogowego. Pismo odnosi się do Rept Śląskich, Lasowic oraz Bobrownik Śląskich.

Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

Strefy TEMPO 30 za mało oznakowane?

W listopadzie radni: Justyna Kosmała, Beata Piegza, Mariusz Kupny oraz Stefan Zientkowski podpisali dokument w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów we wspomnianych dzielnicach.

- Chcielibyśmy tu zaznaczyć, że wprowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach w znacznej części Dzielnicy Repty Śląskie, jak i obszarowo w Bobrownikach Śląskich i Lasowicach strefy ograniczonej prędkości do 30km/h jest na pewno krokiem w dobrym kierunku. Pytanie brzmi, co można zrobić, aby poprawić świadomość takiego ograniczenia i doprowadzić docelowo do jego przestrzegania - czytamy w uzasadnieniu.

Radni sugerują, by ponowić istniejące znaki pionowe wprowadzające strefę ograniczonej prędkości znakami poziomymi (umieszczonymi na jezdni). Pomysłodawcy tego rozwiązania proponują, by zastosować je pilotażowo na następujących ulicach:

  • Repty Śląskie:

- Skowronków

- Długa

- Waliski

- ks. H. Renka

- Niemcewicza

- Staszica

- Jaworowa

  • Bobrowniki Śląskie

- ks. Sojki

- Główna

- Krucza

- Puszkina

- Zwycięstwa

- Bolesława Śmiałego

- Wolskiego

- Kurka

- Podmiejska

- Staffa

- Mała

  • Lasowice

- Siewierska

- Polna

- 1-go Maja

Radni wspominają także o możliwych pozytywnych skutkach, jakie przyniosłaby akcja informacyjna dotycząca wjazdu do strefy oraz dodatkowe oznakowanie ostrzegające o pieszych czy dzieciach na jezdni.

Co na to Urząd?

Burmistrz Arkadiusz Czech odpowiedział na interpelację.

- Wykonanie wnioskowanego oznakowania wymaga sporządzenia stosownych projektów zmian organizacji ruchu, a przede wszystkim zabezpieczenia stosownych środków finansowych w budżecie Miasta - wskazał. - Dodatkowo informuję, że MZUiM na bieżąco monitoruje ulice pod kątem zasadności wprowadzenia oznakowania informującego o pieszych na jezdni - dodał.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon