Ratusz chce wesprzeć tarnogórski zabytek. Pozostaje zaczekać na decyzję Rady Miejskiej

Samorząd może przekazać dotację dla wiekowego kościoła pw. św. Anny w Tarnowskich Górach. Środki zostałyby przeznaczone na odnowienie barokowego ołtarza.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry 2022 01 21 T130437 428

Renowacja w kościele pw. św. Anny

26 stycznia (przyszła środa) odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej. Jej członkowie będą rozmawiać między innym o przyznaniu dotacji celowej na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków. Projekt uchwały przewiduje przyznanie pieniężnego wsparcia na cel kompleksowej renowacji późnobarokowego ołtarza głównego.

- Z opinii z dnia 18.01.2021 r. wydanej przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 1168/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., wynika, że wniosek złożony przez Rzymskokatolicką Parafię św. Anny w Tarnowskich Górach na wymieniony w uchwale zakres prac przy zabytku jest prawidłowy i kompletny pod względem formalnym oraz pod względem kwalifikacji nakładów koniecznych do wykonania prac - czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

Wspomniana komisja stwierdziła, że inwestycja pozwoli na dalszą ekspozycję zabytkowego ołtarza i jego eksploatację w dobrym stanie. Członkowie zespołu zaproponowali, by przyznać dofinansowanie w kwocie pokrywającej około 85% kosztów - 112 800,00 zł.

- Dotacja mieści się w kwocie przeznaczonej na te cele w budżecie Gminy. Na udzielenie przedmiotowej dotacji zostanie spisana stosowna umowa - informują urzędnicy.

O tym, czy samorząd udziel dotacji zabytkowi zadecydują radni miejscy.

Remont kamienicy przy Lewka 5. Są już dostępne wizualizacje! Co tam powstanie?

Jak to się zaczęło?

Na początku przy obecnej ulicy Gliwickiej stanął pierwszy kościółek czy kapica. Obiekt służył głównie podczas pogrzebów. Rozbudowano go z inicjatywy samych tarnogórzan. Spore fundusze na wzniesienie murowanej świątyni przeznaczyła mieszczanka Goske, a także późniejszy burmistrz Jakub Gruzełko. Nowy budynek powstał w początkach XVII wieku. Warto wspomnieć, że wówczas obiekt znajdował się na obrzeżach miasta.

Świątynią zarządzali początkowo protestanci, którzy na jej patrona wybrali świętego Jakuba - od imienia jednego z fundatorów. Dopiero kiedy kościół trafił pod opiekę katolików, nadano mu wezwanie świętej Anny. Budynek przechodził liczne remonty. Podczas dwudziestolecia międzywojennego pełnił funkcję kościoła garnizonowego dla stacjonujących w naszym mieście żołnierzy.

Co ciekawe, przez wieki swojej historii świątynia należała do parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła. Samodzielność administracyjną uzyskała dopiero w 1981 roku.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon