Repty Śląskie: radna chce zmian w ruchu drogowym

Powstała inicjatywa, by w jednej z dzielnic Tarnowskich Gór wprowadzić istotne zmiany w infrastrukturze i ruchu samochodowym. Co na to Urząd Miasta?

Ruch drogowy repty slaskie

Pas rowerowy i skrzyżowania równorzędne

Radna Justyna Kosmała, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej wystosowała pismo do władz miasta z propozycją dotyczącą dzielnicy Repty Śląskie. Głównym temat interpelacji stała się poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów.

- Repty Śląskie to najbardziej "zielona" dzielnica Tarnowskich Gór, która jest często wybierana na miejsce do życia przez nowych mieszkańców naszego Miasta - twierdzi Justyna Kosmała. - Niestety infrastruktura tj. wąskie drogi, miejscami nawet brak pobocza oraz chodników nie przystają do nowych warunków tj. zwiększonego ruchu samochodowego, rowerzystów i pieszych - zaznacza.

Co w takim razie mogłoby polepszyć obecny stan rzeczy? Samorządowiec przyznaje, że jej zdaniem bardzo pomocnym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie w znacznej części dzielnicy strefy TEMPO 30. Mieszkańcy Rept zdają sobie jednak sprawę, że nie wszyscy kierowcy przestrzegają powyższych przepisów. Radna sugeruje przeprowadzenie akcji informującej uczestników ruchu drogowego o istniejących w tym miejscu ograniczeniach.

- Jako radna i jednocześnie Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy deklaruję, że mogłabym aktywnie wraz z mieszkańcami w takiej akcji edukacyjnej brać udział - oznajmia. - Jednym z rozwiązań może być ponawianie istniejących znaków pionowych wprowadzających strefę ograniczonej prędkości znakami poziomymi i/lub znakami informującymi o pieszych i rowerzystach - dodaje.

Justyna Kosmała proponuje ponadto zmiany w infrastrukturze ulicy Skowronków, a mianowicie: wyznaczenie pasa rowerowego po obu stronach jezdni, a także wyodrębnienie specjalnych miejsc do parkowania. Pojawił się także pomysł, by przeorganizować ruch drogowy poprzez zastosowanie skrzyżowań równorzędnych. Inicjatywa ta dotyczy ulic: Myśliwskiej i Skowronków, Długiej i Staszica, Długiej i Wodociągowej, Waliski i ks. H. Renka, Niemcewicza i Jaworowej, a także Jaworowej i Waliski.

Urząd odpowiada

3 grudnia burmistrz miasta ustosunkował się do interpelacji radej. Arkadiusz Czech zaprosił Justynę Kosmałę na rozmowę w sprawie ruchu samochodowego w Reptach.

- Uprzejmie informuję, że przedmiotowy wniosek wymaga szczegółowej analizy pod kątem obowiązujących przepisów oraz parametrów pasa drogowego. W celu omówienia wnioskowanych zmian oraz wypracowania wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie zapraszam na wizję w terenie - czytamy w oficjalnej odpowiedzi.

fot. UM Tarnowskie Góry

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon