Rondo imienia WOŚP w Tarnowskich Górach. Petycja trafiła do burmistrza

Czy w Tarnowskich Górach pojawi się rondo imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Jest to całkiem prawdopodobne. Krzysztof Bergier złożył w tej sprawie pismo do władz miasta.

Tarnowskie gory nowe rondo

WOŚP w TG

Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Sienkiewicza i Styczyńskiego jest już przejezdne. Infrastruktura nie ma jeszcze swojej nazwy. Od dawna jednak mówi się, by nadać jej imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Autor tego pomysłu, Krzysztof Bergier poinformował dziś, że napisał w tej sprawie petycję.

- Skoro rondo ostatecznie powstało, a nazwa WOŚP to jedyna propozycja, jaką w tym momencie zgłosiła tarnogórska społeczność (propozycja "Rondo Praw Kobiet" Wacława Jana Kroczka została odrzucona ze względów formalnych), to dobry moment, by posłuchać głosu mieszkańców i nazwać nowe rondo "WOŚP". Liczę na to z całego serca i kieruję w dniu dzisiejszym kolejne pismo do pana Burmistrza, by o inicjatywie przypomnieć. Trzymajcie Państwo kciuki - informuje Bergier.

Przypomnijmy, że już dużo wcześniej złożono pismo, by uhonorować WOŚP w tarnogórskiej przestrzeni publicznej. W internetowej ankiecie pomysł poparło 1700 osób, natomiast pod petycją podpisało się 978. Odpowiedź Urzędu Miasta była pozytywna. Rada do spraw ulic i placów w mieście Tarnowskie Góry miała wziąć pod uwagę zgłoszoną inicjatywę, gdy nadarzy się ku temu sposobność. Okazja właśnie się pojawiła: w naszym mieście powstają dwa nowe ronda.

Ulica imienia WOŚP? Ponad 1700 tarnogórzan jest za!

- Przypominam, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest organizacją bliską sercu Tarnogórzan. Co roku, podczas kolejnych finałów, mieszkańcy naszego miasta coraz liczniej biorą w nich udział, czego wynikiem są kolejne rekordy zebranych funduszy. Wielu Tarnogórzan wyraża także wdzięczność za wsparcie, jakie od WOŚP otrzymał Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. (sprzęt za aż 1 166 867 zł). Warto nadmienić, że Tarnowskie Góry mogą poszczyć się ponadto najstarszym w Polsce wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 91-letnim Panem Zdzisławem - mieszkańcem naszego miasta, który w wieku 90 lat kwestował na rzecz WOŚP - czytamy w piśmie złożonym dziś, 27 kwietnia.

Co z rondem Praw Kobiet?

Do Urzędu Miasta wpłynęła także petycja dotycząca nazwy drugiego ronda - na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Opolskiej. Organizator przedsięwzięcia, Wacław Jan Kroczek zaproponował, by nadać infrastrukturze imię Praw Kobiet. Stanie się to przedmiotem dyskusji podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej. Co już wiemy?
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż w petycji nie spełniono wymogu wskazania umocowania do reprezentowania grupy podmiotów składających petycję, co nie podlega uzupełnieniu na wezwanie adresata i jego niespełnienie skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach). Brak również wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby jednego z podmiotów składających petycję. Braki te powodują, iż przedłożona petycja nie spełnia warunków formalnych - podają autorzy uzasadnienia projektu uchwały.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon