Ruszyło Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jakie wnioski po wakacjach?

Za nami dwa pierwsze miesiące funkcjonowania centrum. Pracownicy placówki podsumowują ten czas. Jak stwierdzają, cieszy ich, że mogą pomóc pacjentom, z drugiej strony dostrzegają jednak, iż zapotrzebowanie na tego typu wsparcie jest duże.

WSP
Tarnowskie Góry centrum zdrowia psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowskich Górach

4 lipca Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. otwarł w naszym mieście nowy punkt. Obejmie on opieką psychologiczną i psychiatryczną rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym, a także młodzież do 21 roku życia. Centrum mieści się przy ul. Opolskiej 21. Jakie wsparcie można tam otrzymać?

- Oferujemy specjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania i emocjonalnych oraz trudności szkolnych – opowiadają przedstawiciele WSP. - W ramach naszego Centrum możliwa będzie diagnoza psychiatryczna i psychologiczna zgłaszanych trudności, leczenie psychiatryczne, jak również wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Specjaliści będą ściśle współpracować z najbliższym środowiskiem.

Zainteresowanych pomocą nie brakuje

Od otwarcia punktu minęły dwa miesiące. Jak stwierdza Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Magdalena Jarząb, oferta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów.

- W ramach Centrum została rozszerzona również oferta Poradni dla Dzieci i Młodzieży, mamy nowy zespół lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem przyszłych pacjentów, a nasze terminarze błyskawicznie zapełniły się nowymi kontaktami. Z jednej strony bardzo nas cieszy, że możemy zaproponować możliwie szybką ambulatoryjną pomoc, druga strona pokazuje jednak, jak wciąż bardzo duża jest potrzeba i poszukiwanie różnych form wsparcia w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży - stwierdza.

W placówce prowadzona jest diagnostyka psychiatryczna, psychologiczna i seksuologiczna. Skorzystać można także ze spotkań terapeutycznych w trybie indywidualnym, grupowym i konsultacji rodzinnych. W ramach centrum działa też Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny.

- Jesteśmy świadomi, że przed nami jeszcze wiele pracy, aby ośrodek nieustannie się rozwijał i był wiodącą placówką w obszarze naszego działania - zapowiada Magdalena Jarząb. - Cieszymy się jednak, że już teraz możemy służyć pomocą i wsparciem, gdyż niejednokrotnie ta forma oddziaływań pozwala podjąć leczenie i terapię, unikając konieczności hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym - dodaje.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon