Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wobec oświadczenia rządu o zabytkach UNESCO

W oficjalnym oświadczeniu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) wypowiedziało się na temat wparcia dla tarnogórskich zabytków UNESCO. Znamy także odpowiedź Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Stowarzyszenie milosnikow ziemi tarnogorskiej

"Los miejsca światowego dziedzictwa w Tarnowskich Górach zależy w tej chwili wyłącznie od Stowarzyszenia"

19 marca MKDNiS wydało oświadczenie, które wywołało silne emocje wśród tarnogórzan. Pismo dotyczyło oczywiście wsparcia dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Rząd zapowiedział, że nie wesprze organizacji inaczej niż poprzez utworzenie nowej instytucji kultury. W jej skład wchodziłoby SMZT, a także samorząd województwa śląskiego.

- Jedynym możliwym rozwiązaniem prawno-organizacyjnym tej sytuacji, które umożliwia dalsze funkcjonowanie zespołu dziedzictwa przemysłowego w Tarnowskich Górach w okresie występowania epidemii COVID-19, a także po ustaniu zagrożenia epidemicznego, i zapewnia mu stałe źródło finansowania, jest powołanie instytucji kultury prowadzonej wspólnie przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz samorząd województwa śląskiego. MKDNiS wielokrotnie wskazywało na taką konieczność, a dzisiaj wyraża nadzieję na aktywne zaangażowanie Stowarzyszenia w działania zmierzające do sprawnego powołania takiej instytucji - czytamy w dokumencie.

Jak podają przedstawiciele Ministerstwa, tylko wspólna instytucja kultury – samorządu oraz Stowarzyszenia – będzie mogła korzystać z szerokiego wsparcia finansowego ze strony państwa, podobnie jak mające charakter podmiotów publicznych przedsiębiorstwa zarządzające obiektami w Wieliczce, Bochni i Zabrzu, których dofinansowanie jest regulowane odrębną ustawą z 2013 r.

- MKDNiS wyraża nadzieję, że wszystkie podmioty, którym zależy na zabezpieczeniu uniwersalnej wartości miejsca światowego dziedzictwa w Tarnowskich Górach zaangażują się we wspólne wypracowanie formuły organizacyjnej, która pozwoli na skuteczną ochronę tego unikatowego w skali świata zespołu zabytków przemysłowych. Wyraża również przekonanie, że władze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej nie będą przedłużały, również poprzez brak zaangażowania i nadmierne przeciąganie procesów decyzyjnych, obecnej sytuacji, która stanowi zagrożenie dla zarządzanego przez nie dziedzictwa - dodają autorzy oświadczenia.

Całość pisma dostępna TUTAJ. Jak nietrudno się domyślać, wśród tarnogórzan zawrzało. Mieszkańcy podkreślali, że taka ocena dotychczasowych działań Stowarzyszenia jest bardzo krzywdząca dla jego członków. Wiele osób mówiło o obawie związanej z przejęciem kontroli nad obiektami UNESCO, jaka wiązałaby się z nowopowstałą instytucją.

Stowarzyszenie zabiera głos

SMZT odniosło się dzisiaj do pisma Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

- Uważamy za co najmniej niestosowne artykułowanie niepopartych żadnymi faktami sugestii, jakoby Stowarzyszenie wykazywało brak zaangażowania i nadmiernie przeciągało procesy decyzyjne związane z powołaniem do życia instytucji kultury. Utworzenie instytucji kultury to dla nas sytuacja wyjątkowa i bez precedensu. Ogromnie doceniamy inicjatywę Pana Marszałka Chełstowskiego i jego zaangażowanie w projekt systemowego wsparcia jedynego na Śląsku obiektu UNESCO. Ponieważ jednak propozycja utworzenia instytucji kultury znacząco ingeruje w majątek Stowarzyszenia i jego sytuację faktyczną, nadzwyczaj poważnie traktując propozycję Pana Marszałka, zmuszeni byliśmy do przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę konsultacji z ekspertami i członkami Stowarzyszenia w sprawie kształtu przyszłego statutu instytucji kultury oraz umowy o jej ustanowieniu - oświadczają członkowie organizacji.

Dodają także, że podczas rozmów z marszałkiem Jakubem Chełstowskim proponowali również inne formy wsparcia: powierzenie zadań publicznych organizacji pożytku publicznego, rekompensatę udzielaną w ogólnym interesie gospodarczym, udział jednostek samorządu terytorialnego w Stowarzyszeniu w charakterze członków wspierających, czy też współpracę ze spółką marszałkowską, będącą także właścicielem obiektów UNESCO.

- Informujemy, że podpisany przez nas list intencyjny wraz z propozycją statutu i umowy uwzględniającymi deklaracje Pana Marszałka wobec Stowarzyszenia zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wierzymy, że dokumenty bez istotnych ingerencji zostaną zaakceptowane przez drugą stronę, co otworzy drogę do ustanowienia instytucji kultury - podają członkowie SMZT. - Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że równolegle podjęte zostaną prace legislacyjne nad objęciem ustawą gwarantującą systemowe wsparcie Skarbu Państwa dla wyjątkowych tarnogórskich obiektów UNESCO - dodają.

Pełną treść oświadczenia Stowarzyszenia można znaleźć TUTAJ.

fot. SMZT

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon