Tarnowskie Góry: Spis Powszechny 2021 już za miesiąc. Pojawi się narodowość i język śląski

Każdy obywatel naszego państwa ma obowiązek wziąć udział w spisie. W tym roku Ślązacy mogą pochwalić się swoją narodowością i językiem.

Tarnowskie gory spis powszechny

Już za niecały miesiąc odbędzie się Spis Powszechny. Będzie on przeprowadzany w dniach: od 1 kwietnia do 16 maja 2021 roku w formie internetowej. W sytuacji, kiedy dana osoba nie będzie mogą samodzielnie wypełnić formularza, z pomocą przyjdzie jej rachmistrz. Podczas spisu zbierane będą następujące informacje:

  • Charakterystyka demograficzna (wiek, płeć, adres zamieszkania, stan cywilny)
  • Aktywność ekonomiczna (bieżący status aktywności zawodowej, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy)
  • Poziom wykształcenia
  • Niepełnosprawność
  • Migracje wewnętrzne i zagraniczne (okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju)
  • Charakterystyka etniczno-kulturowa (narodowość, wyznanie, język, którym posługują się osoby)
  • Gospodarstwa domowe i rodziny (stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego)
  • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, liczba osób w mieszkaniu, własność mieszkania

Ślōnskŏ sztama

Z pewnością wiele osób ucieszy fakt, że będziemy mogli zadeklarować narodowości śląską, a także posługiwanie się językiem śląskim. W związku z tym organizacje regionalne takie jak Ruch Autonomii Śląska, Ślonzoki Razem, czy Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich połączyły swoje siły. Ich przedstawiciele zawarli Ślōnskŏ sztama.

- We rōmach naszego ugodanio bydymy rychtować tak spōlne, jak i ôsobne akcyje, kere prōmować bydōm możebność ôpedzynio sie we formularach spisowych za ślōnskōm nacyjowościōm a ślōnskim jynzy kym. Pokludzymy akcyje, kere bydōm pokazować prawidła udziału we Spisie. Dlo fachowego sparcio technicznego a praktycznego, przidymy ku ludziōm, kerzi chcōm sie spisać we Spisie, a niy majōm takij możebności – ludzie starsi, ze niymocōm, a tyż ci ôdcofnyci cyfrowo. Bydymy tyż wachować, coby Spis kludzōny bōł noleżnie.

- W ramach naszego porozumienia będziemy podejmować zarówno wspólne, jak i indywidualne działania promujące możliwość deklarowania w formularzu spisowym narodowości śląskiej oraz języka śląskiego. Poprowadzimy akcje informujące o zasadach udziału w Spisie. Celem profesjonalnego wsparcia technicznego i logistycznego dotrzemy do tych osób, które chcą uczestniczyć w Spisie, a nie mają ku temu możliwości – osoby starsze, z niepełnosprawnościami i te wykluczone cyfrowo. Będziemy także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Spisu.

Pod deklaracją podpisały się organizacje, blogerzy oraz parlamentarzyści. Więcej informacji na ten temat zaleźć można na specjalnie utworzonej stronie internetowej.

Jak zadeklarować narodowość śląską?

To bardzo proste. W formularzu pod pytaniem o narodowość wystarczy wybrać opcję "inne" i w dodatkowym polu wpisać "śląska".

Podczas Spisu Powszechnego w 2011 roku narodowość śląską zadeklarowało 45178 mieszkańców naszego powiatu, czyli aż 32,7%! Czy w tym roku będzie ich więcej? Zobaczymy już za niedługo.

fot. Ruch Autonomii Śląska

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym dla Tarnowskich Gór

Powiat tarnogórski z Europejskim Znakiem Jakości Zarządzania

Katowice Airpotr. Transport serca

Katowice Airport. Helikopter z sercem na pokładzie

Przejazd kolejowy

Żółte Naklejki na przejazdach kolejowych ratują życie

Nowa Biedronka w Tarnowskich Górach

Nowa Biedronka w Tarnowskich Górach. Dziś wielkie otwarcie

Lądowanie LPR w Tąpkowicach

Gmina Ożarowice: helikopter LPR lądował w Tąpkowicach

Property Forum 2021 Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry w Property Forum Online Regiony 2021

Wypadek w Nakle Śląskim

Potrącenie pieszej w Nakle Śląskim