Szczepienia przeciwko grypie. Zobacz, gdzie możesz zapisać się na zabieg

Trwa coroczna akcja szczepień przeciwko grypie. Osoby starsze oraz przedstawiciele niektórych zawodów nie płacą.

Szczepienia przeciwko grypie w powiecie tarnogórskim

Szczepienia w powiecie tarnogórskim

Każdego roku Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowanych na zabiegi. Warto wiedzieć, że nie trzeba mieć skierowania od lekarza - wystarczy zadzwonić do wybranego punktu, który świadczy wspomniany zabieg. Na miejscu czeka nas jeszcze rozmowa z lekarzem i wypełnienie oświadczenia.

- Zachorować na grypę może każdy, ale szczególnie ciężko przechodzą grypę: osoby powyżej 65. roku życia, dzieci poniżej 5. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z nadwagą lub otyłością, osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności (np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca - twierdzą organizatorzy akcji szczepień.
- Grypa mija sama, zwykle po siedmiu dniach. Jednak czasami mogą pojawić się powikłania, które mogą skutkować hospitalizacją lub nawet śmiercią - dodają.

Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu 2-3 tygodni, natomiast utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

Kto może zaszczepić się za darmo?

Lista osób uprawnionych do bezpłatnego zabiegu jest naprawdę długa. W tym roku pojawiło się na niej kilka nowych grup. Oto ona:

 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:

- zakładu opiekuńczo-leczniczego

- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

- hospicjum stacjonarnego lub domowego

- oddziału medycyny paliatywnej

 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Gdzie zaszczepimy się w naszym powiecie?

Tarnowskie Góry:

 • NZOZ BI-MED Apteka Leśna (ul. Leśna 23)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BI-MED" (ul. Mickiewicza 8)
 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy (ul. Opolska 21)
 • Zakład Pulmonologii - Zespół Poradni Specjalistycznych (ul. Lipowa 3)
 • Usługi Medyczne "Śródmieście" (ul. Bytomska 8)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANIMED (ul. Piłsudskiego 9a)
 • Poradnia lekarza POZ (ul. Piłsudskiego 18)

Gmina Ożarowice

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED (ul. Zwycięstwa 15, Tąpkowice)

Miasteczko Śląskie

 • Centrum Medyczne "Eko-Prof-Med" (ul. Cynkowa 6)

Kalety

 • Przychodnia Kaletańska (ul. 1 maja 22)
 • Poradnia lekarza POZ (ul. Gwoździa 25)

Krupski Młyn

 • Poradnia lekarza POZ (ul. Główna 11, Krupski Młyn)

Gmina Zbrosławice

 • Poradnia lekarza POZ (ul. Piastowska 3, Zbrosławice)

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" rozpoczynają współpracę. Na jakich zasadach?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon