Grzegorz Pitas

Tarnowskie Góry 4

Byli związani z powiatem tarnogórskim. W tym roku odeszli... Wspominamy ich w Dniu Wszystkich Świętych

1 listopada wspominamy osoby, które zapisały się w historii naszych miejscowości, a zmarły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.