Byli związani z powiatem tarnogórskim. W tym roku odeszli... Wspominamy ich w Dniu Wszystkich Świętych

1 listopada wspominamy osoby, które zapisały się w historii naszych miejscowości, a zmarły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Mieszkali na terenie powiatu tarnogórskiego, pracowali tutaj, przyczynili się do rozwoju tego miejsca.

Gothard Kokott - jedna z legend Ruchu Radzionków. To pod jego przewodnictwem klub zajął najwyższe miejsce podczas obecności w I lidze. Trener pracował także dla drużyn z innych miast: Gliwic, Częstochowy czy Bydgoszczy.

ks. Karol Sikora - był znany wielu mieszkańcom naszego miasta. W 1980 roku został rektorem kościoła św. Anny w Tarnowskich Górach. Rok później objął obowiązki proboszcza tej parafii. Pełnił tę posługę przez ponad 30 lat. W 2014 roku przeszedł na emeryturę i przeniósł się do rodzinnego w domu w Zebrzydowicach.

Alojzy Gacki - Pochodził z Nakła Śląskiego. Przez latach uczył w szkołach średnich, miedzy innymi w Tarnowskich Górach. Jego wielką pasję stanowił sport, zwłaszcza kajakarstwo. Był związany z klubem UKS Świerklaniec, w którym szkolił młodych zawodników. Przez wiele lat pełnił także funkcję prezesa organizacji.

Grzegorz Pitas - bardzo zasłużył się dla rozwoju tarnogórskiej kultury. Przez trzy kadencje pełnił obowiązki prezesa Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Okręgu Tarnogórskim.

Stefania König - przez wiele lat pracowała jako nauczycielka. Pamiętać mogą ją absolwenci szkół w Rusinowicach, Strzebiniu, Tworogu, a także Kaletach. Pani Stefania udzielała się również w harcerstwie.

Ilona Łuczak - pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowskich Górach, następnie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świerklańcu. Pełniła również obowiązki zastępcy dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu oraz dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury. Założyła także Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pałacowo-Parkowego w Świerklańcu.

ks. Włodzimierz Góral - przez wiele lat pracował jako proboszcz parafii św. Antoniego w Tworogu. Przez pięć lat pełnił urząd wicedziekana Dekanatu Toszek.

Andrzej Bramowski - był członkiem Rady Miejskiej Miasteczka Śląskiego. Aktywnie udzielał się na rzecz swojej miejscowości. Przez wiele lat pełnił funkcję członka Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek, a pod koniec kadencji 2014-2018 objął obowiązki Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Żyglin-Żyglinek.

ks. Kazimierz Szalasta - ksiądz pracował jako wikariusz w różnych miejscowościach naszego regionu: Katowicach, Cieszynie, Mikołowie oraz Nakle Śląskim. W latach 1995-2003 był proboszczem parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku. Zasłużył się jako duszpasterz głuchoniemych i niewidomych.

Niech spoczywają w pokoju.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon