Pyrzowice szpital tymczasowy

Szpital tymczasowy pyrzowice 2021

Szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Ratownicy z Węglokoksu w zespole medycznym

Spółka Węglokoks Kraj oddelegowała 10 ratowników górniczych do pomocy personelowi szpitala tymczasowego Pyrzowicach. Swoim doświadczeniem posłużą innym pracownikom.