Oświetlenie, Repty Śląskie

Oświetlenie przy ul. Długiej w Reptach. Przetarg trwa

W Reptach Śląskich przy ulicy Długiej powstanie kolejna część oświetlenia. Do przetargu zgłosiło się pięć przedsiębiorstw.