Teodor Christoph

Miasteczko śląskie klon Teodor

Miasteczko Śląskie ma pomnik przyrody. To klon Teodor - na cześć jednego z mieszkańców

Radni miejscy podjęli uchwałę o pomnikach przyrody. Jeden z nich otrzymał imię, które ma upamiętniać ważną dla lokalnej społeczności postać.