Tarnogórska Rada Seniorów czeka na kandydatów! Jak się zgłosić do wyborów?

Chętni wyzwań mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą spróbować swoich sił w nowej przestrzeni. Rozpoczęło się zbieranie kandydatur do Rady Seniorów. Kto może zostać jej członkiem?

Tarnowskie gory rada seniorow

Wybory do Tarnogórskiej Rady Seniorów 2024

Już dziś można zgłaszać się do listy. Urząd Miasta ogłosił datę głosowania. Odbędzie się ono 26 kwietnia 2024 roku. Natomiast od 1 lutego do 1 marca prowadzony jest nabór chętnych. Kto może się zgłosić?

- Kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry mogą zgłaszać przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów, które działają na rzecz osób starszych. W szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, które zgodnie ze statutem obejmują swoją działalnością teren Miasta. Podmioty te mogą zgłaszać nie więcej niż trzech kandydatów - podają urzędnicy miejscy.

Członkiem Rady Seniorów może także zostać osoba niezrzeszona. Musi jednak wykazać odpowiednio dużą rekomendację społeczności.

- Kandydatem na członka Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry może być również osoba, która zgłosi swój udział osobiście i uzyska pisemne poparcie co najmniej 30 mieszkańców Miasta, którzy mają czynne prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyboru ukończyli 60. rok życia (przedstawiciele osób starszych). Mieszkaniec Miasta może udzielić poparcia tylko jednej osobie kandydującej - dodają urzędnicy.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskamy w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach (pokój 31, Rynek 4) lub pod numerem telefonu: 32 39 33 812, 32 39 33 802. Potrzebne formularze zostały udostępnione na stronie internetowej tarnowskiegory.pl. Poszukiwane są również osoby do Komisji Wyborczej. Jej członkami nie mogą zostać kandydaci biorący udział w wyborach.

Czym zajmuje się Rada Seniorów. Grupa ta składa się z jedenastu osób. Jest organem współpracującym z samorządem lokalnym. Wspiera, doradza i przedstawia własne inicjatywy w tematach dotyczących seniorów. Obszarami jej działania są:

  • integracja i wspieranie osób starszych,
  • reprezentowanie zbiorowych interesów osób starszych,
  • aktywność ludzi starszych oraz ich środowisk,
  • wzmacnianie relacji międzypokoleniowych,
  • problematyka socjalna seniorów,
  • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  • edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe,
  • sport, turystyka i rekreacja,
  • wykluczenie społeczne osób starszych i bezpieczeństwo publiczne.
Sylwester UTW w Tarnowskich Górach

Może Cię zainteresować:

Pierwszy Sylwester Uniwersytetu Trzeciego Wieku. "Co jak co, ale bawić to się potrafimy"

Autor: Urszula Gołkowska

12/01/2024

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon