Tarnowskie Góry bardziej rowerowe? Radni napisali do burmistrza. Co zaproponowali?

Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej zgłosili interpelację w sprawie udogodnień dla rowerzystów. Co mogłoby się zmienić w naszym mieście?

Tarnowskie Góry, ruch rowerowy

Propozycje radnych

Temat ruchu rowerowego w Tarnowskich Górach od dłuższego czasu powraca i powoduje ożywione dyskusje wśród lokalnej społeczności. Wiele osób chciałoby zwrócenia większej uwagi na tę kwestię. Pomysłów jest sporo. Niektóre z nich zostały spisane przez kilkunastu radnych miejskich.

Reprezentanci Inicjatywy Obywatelskiej złożyli obszerne pismo skierowane do burmistrza Czecha. W dokumencie wymieniają propozycje działań mających na celu ułatwienie i rozpropagowanie transportu rowerowego. Radni zapytali między innymi o możliwość:

 • otwarcia etapami ścisłego centrum miasta na ruch rowerowy poprzez wprowadzenie takich oznakowań na ulicach prowadzących na Rynek, aby otworzyć go dla ruchu rowerowego czy wprowadzenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów lub zastosowanie kontrapasów na drogach jednokierunkowych np. w rejonie ul. Cebuli, Tylnej, Rymera, Górniczej od Rynku, Gliwickiej od Rynku, Strzeleckiej, Opolskiej
 • wymiany stojaków rowerowych i instalacji nowych w kształcie odwróconej litery "U" np. w okolicy Dzwonnicy Gwarków, TCK-u, przy placu Żwirki i Wigury, w okolicy parkingu po dawnym zakładzie Tarmilo, w okolicy Placu Synagogi
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród tarnogórzan, dotyczących usprawnienia ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej
 • zdyscyplinowania kierowców samochodów dostawczych, aby dowozili towar do sklepów w centrum miasta tylko w wyznaczonych godzinach
 • zorganizowania kampanii informacyjnych i konkursów mających na celu propagowanie ruchu rowerowego
 • budowy wiat rowerowych przy szkołach, gdzie dzieci dojeżdżają rowerem
 • zorganizowania wyjazdów studyjnych w ramach dobrych praktyk do miast, które są bardziej zaawansowane w temacie mobilności rowerowej
- Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Tarnowskie Góry potwierdził, że największym problemem w naszym mieście jest zanieczyszczenie powietrza związane głównie z niską emisją. Należy koniecznie ograniczyć ruch samochodowy, aby poprawić jakość powietrza - argumentują radni.
- Każdy z nas obserwuje na co dzień zwiększającą się ilość rowerzystów na drogach w naszym mieście i to zarówno tych tzw. rekreacyjnych, jak i komunikacyjnych, a postępujące ocieplenie klimatu wydłuża zdecydowanie sezon rowerowy. Dlatego proponujemy powyższe rozwiązania, które są realizowane i sprawdzają się w wielu miastach w Polsce - dodają.

Ratusz odpowiada

Arkadiusz Czech odniósł się do otrzymanej interpelacji. Burmistrz przypomniał, że trwają prace dotyczące projektu "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry", w ramach którego zaplanowana jest także nowa infrastruktura dla rowerzystów.

- Kolejne etapy, w tym zmiana oznakowania oraz ewentualne wykonanie kontraruchu dla rowerów w rejonie ścisłego centrum miasta, będą analizowane po wykonaniu przedmiotowej inwestycji. Ponadto informuję, iż Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach posiada zatwierdzony przez Starostę Tarnogórskiego projekt docelowej zmiany organizacji ruchu, polegający m.in. na ustawieniu pod istniejącymi znakami B-1 [zakaz ruchu w obu kierunkach] na ulicach Krakowskiej i Tylnej tabliczek T-22 [nie dotyczy rowerów jedno śladowych] - zaznacza.

Zaproponowane lokalizacje stojaków rowerowych zostaną uwzględniane w opracowywanych dokumentacjach projektowych. Co się tyczy miejskiej polityki rowerowej, samorząd planuje rozpocząć współpracę z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w celu wypracowania optymalnych założeń.

Burmistrz zapewnia, iż działalność Straży Miejskiej znacząco ograniczyła liczbę przypadków, kiedy kierowcy samochodów dostawczych w godzinach: 10:00 - 17:00 łamią obowiązujące w centrum przepisy ruchu. Zapowiedział także, że w 2022 roku przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Rady Miejskiej udają się do Krakowa, Częstochowy oraz na trasę Velo Dunajec, by poznać zastosowane tam rozwiązania, które można by zaadaptować do tarnogórskich warunków.

Rowerowe wydarzenia w TG

Jak dowiadujemy się z odpowiedź udzielonej na interpelację radnych, w naszym mieście zaplanowano kilka imprez związanych z jednośladami:

 • Bike Atelier Maraton lub Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności
 • konferencja Tarnogórski Kongres Rowerowy
 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych
 • włącznie się w kolejną edycję Rowerowego Maja

Stanowisko Starostwa i GDDKiA

Ze względu na to, że gmina nie zarządza wszystkimi drogami wskazanym w piśmie radnych, Urząd Miasta przekazał zapytanie także innym instytucjom.

- W rejonie dwukierunkowej drogi powiatowej - ulicy Opolskiej; tj. na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich nie występują drogi jednokierunkowe. W związku z powyższym proponowane działania nie będą miały zastosowania - stwierdza Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie będzie podejmowała żadnych działań dotyczących mobilności rowerowej - informuje Urząd Miasta.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon