Tarnowskie Góry będą świętować setną rocznicę przyłączenia do Polski. Ruszył konkurs na oferty

Urząd Miasta czeka na propozycje dotyczące upamiętnienia ważnego dla Tarnowskich Gór wydarzenia. Samorząd dofinansuje wybrane projekty.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry 2022

W tym roku nie powinno zabraknąć ciekawych inicjatyw. Na tarnogórzan, oprócz tradycyjnych imprez, czekać mają także nowe wydarzenia związane z obchodami setnej rocznicy przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski 1922-2022.

- Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowskie Góry w roku 2022 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a celem realizacji zadań jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych poprzez uprawnione podmioty w celu zapewnienia szerokiej oferty imprez dostępnych dla mieszkańców - czytamy w ogłoszeniu burmistrza.

Wspomniane zadania mogą przyjąć formę koncertu, wystawy, sesji naukowej, wydawnictwa czy konkursu i mogą zostać zrealizowane w formie online. Projekty będą przeprowadzane od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 samorząd przeznacza środki finansowe w wysokości: 30 000 zł. Zainteresowani mogą składać oferty do dnia 4 lutego.

Propozycje oceni komisja w składzie:

  • Przewodniczący Komisji - Piotr Korab - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji - Damian Stadler - zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
  • Członek Komisji - Aleksandra Maczek - główny specjalista Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
  • Członek Komisji - Magdalena Latacz - przedstawicielka organizacji pozarządowej
  • Członek Komisji - Joanna Nykiel - przedstawicielka organizacji pozarządowej
  • Członek Komisji - Michał Pyrkosz - przedstawiciel organizacji pozarządowej

Wybrane do realizacji oferty poznamy do 15 marca 2022 roku.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon