Tarnowskie Góry: inwestycje 2021. Zobacz, co zmieni się w naszym mieście

Jaka nowa infrastruktura pojawi się w Tarnowskich Górach? Gdzie rozpoczną się remonty? Ile wyniosą koszty zaplanowanych działań?

Tarnowskie gory inwestycje

Nowe tarnogórskie inwestycje

Za nami zimowe tygodnie 2021 roku. Mrozy odpuściły, śnieg stopniał, a razem z nim zniknęła także część kłopotów drogowych. To dobry czas, by przyjrzeć się, jakie zmiany budowlane czekają nas w nadchodzących miesiącach. W uchwale budżetowej na 2021 rok członkowie Rady Miejskiej wyrazili swoją zgodę na realizację następujących projektów:

Wydatki majątkowe jednoroczne

 • Rewitalizacja zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach - ul. Bałtycka (800 000,00 )
 • Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, św. Jacka w Tarnowskich Górach - dok. projektowa (200 000,00 )
 • Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych (300 000,00 )
 • Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa (150 000,00 )
 • Rozbudowa ul. Wiejskiej, Sielanka w Tarnowskich Górach (250 000,00 )
 • Rozbudowa ulic Torowa - Nowa w Tarnowskich Górach - III etap (650 000,00 )
 • Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach dokumentacja projektowa (100 000,00 )
 • Budowa łącznika pomiędzy ulicami Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa (30 000,00 )
 • Przebudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa (150 000,00 )
 • Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego (901 275,00 )
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami (100 000,00 )
 • Wykonanie i posadowienie ósmej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach (100 000,00 )
 • Dotacja celowa - modernizacja TCK (150 000,00 )
 • Dotacja celowa - przebudowa piwnic w MBP (300 000,00 )
 • Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją przy ulicach: Plac Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa i Karola Miarki (1 500 000,00 )
 • Klimatyzacja w budynku przy ulicy Janasa 9 (80 000,00 zł)

Zadania remontowe

 • Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze sprzętu (1 800 000,00 )
 • Remonty budynków komunalnych (300 000,00 )
 • Remont budynków niemieszkalnych (110 000,00 )
 • Konserwacja kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych (90 000,00 )
 • Naprawa sprzętu pogwarancyjnego (20 000,00 )
 • Remont centrali ppoż. (5 000,00 )
 • Usuwanie awarii w placówkach oświatowych (100 000,00 )
 • Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania (8 500,00 )
 • Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego (27 000,00 )
 • Remont i konserwacja samochodów służbowych i sprzętu łączności (10 000,00 )
 • Mieszkania chronione - usługi remontowe (4 000,00 )
 • Dzienny Dom Pomocy - usługi remontowe, wymiana rozdzielnicy prądu (38 000,00 )
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi remontowe (3 000,00 )
 • Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej (25 000,00 )
 • Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury (40 000,00 )
 • Dostawa oraz montaż urządzeń w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej (490 000,00 )
 • Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych (110 000,00 )
 • Drobne naprawy infrastruktury gminnej (20 000,00 )
 • Remonty w szkołach (51 329,00 )
 • Remonty w przedszkolach (59 397,00 )
 • Zakup usług remontowych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (3 054,00 )
 • Remonty w Żłobku Miejskim (8 348,00 )

Pamiętajmy, że w trakcie kolejnych sesji Rady Miejskiej początkowe plany często ulegają modyfikacjom na skutek na przykład nagłych wydatków bieżących. Zainteresowanych tym tematem zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym przedstawialiśmy między innymi dochody oraz wydatki tarnogórskiego samorządu.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Zespole Szkół Chemiczno–Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach

Nowa inwestycja dla tarnogórskiego Chemika

Tarnowskie Góry info

Podsumowanie tygodnia 01-07.11. Czym żyli tarnogórzanie?

Tarnowskie Góry informacje

Podsumowanie tygodnia 25.-31.10

Tarnowskie Góry. Konferencja "Rower - komunikacja, rekreacja, turystyka"

Konferencja "Rower - komunikacja, rekreacja, turystyka"

Tarnowskie Góry 21.-27.06

Podsumowanie tygodnia 21.-27.06

Offer 03

Tarnowskie Góry: koronawirus. Od dzisiaj...

Tarnowskie gory inwestycje 2021

Tarnowskie Góry i inwestycje 2021. Dobre...