Tarnowskie Góry na podium w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Zajęliśmy trzecie miejsce

Znamy już wyniki corocznego rankingu. Nasze miasto wypadło bardzo dobrze, choć nie tak, jak w zeszłym roku. "Mamy apetyt na ponowne zajęcia pierwszego miejsce" - stwierdza burmistrz Arkadiusz Czech.

Ranking Gmin Województwa Śląskiego 2022

Dziś, 29 listopada, odbyła się gala podsumowująca ranking Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Zestawienie wskazuje na różne aspekty rozwoju wszystkich gmin województwa śląskiego.

- Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu - tłumaczą twórcy rankingu.

Zestawienie dzieli samorządy na trzy grupy: miasta na prawach powiatu, miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz gminy o liczbie mieszkańców poniżej 20 tysięcy. Uwzględniono 16 wskaźników:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym – średni wynik w %
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.

Tarnowskie Góry trzecie w województwie

W tym roku nasze miasto ponownie znalazło się na podium, zdobywając trzecie miejsce. Warto przypomnieć, że poprzednim razem udało nam się osiągnąć jeszcze lepszy wynik.

– Jako miasto numer trzy cieszę się, że jesteśmy na pudle, ale nie ukrywam, że mamy apetyt na ponowne zajęcia pierwszego miejsce – dodał, wskazując, że w ubiegłym roku Miasto Gwarków zajęło miejsce pierwsze. Teraz zamieniło się miejscami z Czeladzią - stwierdza burmistrz Arkadiusz Czech.
Tarnowskie Góry - Ranking Gmin Województwa Śląskiego 2021

Może Cię zainteresować:

Tarnowskie Góry pierwsze w Rankingu Gmin Śląska! Jak poszło innym miastom?

Autor: Urszula Gołkowska

17/11/2021

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon