Tarnowskie Góry przeciwko przemocy domowej. Miasto powołało nowy zespół

W Tarnowskich Górach odbyło się pierwsze spotkanie grupy, której zadaniem jest interweniowanie w trudnych sytuacjach rodzinnych. Kto znalazł się w zespole?

Jak znaleźć pomoc w Tarnowskich Górach?

- Za nami pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Tarnowskich Górach. To efekt nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej - podali urzędnicy miejscy.

22 czerwca zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie pomocy ofiarom w tym temacie. Najważniejsze zmiany to: wprowadzenie terminu przemoc domowa zamiast przemocy w rodzinie, rozszerzenie form przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc, rozszerzenie zakresu podmiotowego m.in. o byłych małżonków lub byłych partnerów, niezależnie od wspólnego zamieszkania. Gminy zostały też zobowiązane do powołania nowych zespołów zajmujących się pomocą ofiarom tego problemu. W Tarnowskich Górach w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wchodzą powołani przez burmistrza przedstawiciele:

 • Sądu Rejonowego
 • Prokuratury Rejonowej
 • Policji
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • oświaty
 • Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień
 • Polskiego Centrum Mediacji
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pierwsze zebranie odbyło się 28 września. Informacje o przemocy domowej można przekazać bezpośrednio w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego przy ulicy Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach. Z członkami grupy skontaktujemy się także telefonicznie (324 508 217 lub 324 508 218) oraz mailowo (zespol@mopstg.pl). Wsparcia udzielają również:

 • Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
  ul. Bytomska 6, tel. 47 853 42 55 lub alarmowy 112
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 393 38 70
 • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 17, tel. 32 381 83 10
 • Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
  ul. Opolska 21, tel. 32 768 54 00

W każdej porze można także zadzwonić z prośbą o pomoc na "Niebieską Linię": 800 12 00 02.

Tarnowskie gory depresja

Może Cię zainteresować:

SOS nastolatka. Gdzie szukać pomocy, gdy dopada nas kryzys?

Autor: Urszula Gołkowska

11/05/2021

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon